Nie żyje honorowy egzarcha Białorusi metropolita Filaret

orthodox.pl, 13 stycznia 2021

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 12 stycznia br., zmarł Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Filaret, honorowy egzarcha Białorusi.

Metropolita Filaret urodził się w 1935 roku w Moskwie. W 1957 roku ukończył Seminarium Duchowne w Moskwie. Następnie kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Moskwie, którą ukończył w 1961 roku. W trakcie studiów w 1959 roku przyjął postrzyżyny mnisze według rytu małej schimy, otrzymując imię Filaret na pamiątkę św. Filareta Miłościwego. 26 kwietnia 1959 roku z rąk Jego Świątobliwości patriarchy Aleksego otrzymał święcenia diakońskie. 14 grudnia 1961 roku, ponownie z rąk Jego Świątobliwości patriarchy Aleksego, otrzymał święcenia kapłańskie. Po ukończeniu Moskiewskiej Akademii Duchowej został zatrudniony na tejże uczelni. Począwszy od 1961 roku był zaangażowany w działalność zagraniczną Patriarchatu Moskiewskiego. 8 października 1965 roku został wybrany biskupem tichwińskim, wikariuszem Diecezji Leningradzkiej. 25 października tego samego roku przyjął chirotonię biskupią. W 1966 roku został mianowany biskupem dmitrowskim, wikariuszem Diecezji Moskiewskiej oraz rektorem Akademii Duchowej w Moskwie. 28 listopada 1968 roku objął funkcję drugiego zastępcy przewodniczącego Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. We wrześniu 1971 roku został podniesiony do godności arcybiskupa, zaś cztery lata później otrzymał godność metropolity. W roku 1973 roku Święty Synod Biskupów wyznaczył arcybiskupa Filareta na ordynariusza Diecezji Berlińskiej i Niemieckiej oraz egzarchę Europy Środkowej. W 1978 roku został przeniesiony do Diecezji Mińskiej i Białoruskiej. W 1981 roku został mianowany przewodniczącym Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. W związku z erygowaniem Egzarchatu Białorusi w 1989 roku został mianowany egzarchą. W tym samym roku metropolita Filaret zrezygnował z przewodniczenia Wydziałowi Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. 25 grudnia 2013 roku, decyzją Świętego Synodu Biskupów został przeniesiony w stan spoczynku, otrzymując tytuł honorowego egzarchy Białorusi.

Błogosławionej pamięci metropolita Filaret kilkakrotnie odwiedzał Cerkiew prawosławną w Polsce, m. in. św. Górę Grabarkę, Białystok i Bielsk Podlaski.

W związku ze śmiercią honorowego egzarchy Białorusi, Jego Eminencja metropolita Sawa wystosował depeszę kondolencyjną na ręce Jego Świątobliwości patriarchy Cyryla oraz Jego Ekscelencji metropolity Beniamina.

Wieczna o Tobie pamięć Władyko Metropolito!

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

za: orthodox.pl