Święcenia kapłańskie protodiakona Michała Ostapczuka

protodiakon Wiaczesław Perek, 11 stycznia 2021

8 stycznia, drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii arcybiskup udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Michałowi Ostapczukowi.

Ks. Michał Ostapczuk urodził się 3 październka 1984 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie pełnił obowiązki psalmisty w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. 10 października 2010 r. z rąk arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia diakońskie i mianowany został diakonem – psalmistą w parafii św. pror. Eliasza w Białymstoku.

za: orthodox.bialystok.pl