ELEOS na święta

Marek Masalski, 26 grudnia 2020

W ramach świątecznej działalności charytatywnej Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS zorganizował akcję „ELEOS na Święta”. Przygotowano kilkaset paczek, które na terenie województwa podlaskiego rozdawane są osobom potrzebującym.

We wtorek 22 grudnia otrzymali je mieszkańcy Prawosławnych Domów Opieki w Białymstoku, Hajnówce, Trześciance, Kożynie i Grabarce. W większości tych miejsc prezenty przekazali (z zachowaniem właściwych zasad epidemiologicznych) Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł wraz z dyrektorami Diecezjalnych Ośrodków Miłosierdzia ELEOS: ks. Adamem Ostapkowiczem i Markiem Masalskim. Spotkaniu towarzyszyło tradycyjne kolędowanie, z zachowaniem przepisów dystansu społecznego.

Paczki otrzymają jeszcze podopieczni pięciu Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS w Białymstoku, Placówki Wsparcia Dziennego w Supraślu, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli oraz mieszkańcy Białegostoku.

Organizatorami akcji są ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

zdjęcia: archiwum ELEOS

za: orthodox.pl