Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mitrata Mikołaja Dejneko

protodiakon Wiaczesław Perek, 04 grudnia 2020

3 grudnia, w przeddzień święta Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Bezpośrednio po nabożeństwie arcybiskup przewodniczył obrzędowi pogrzebu zmarłego 1 grudnia proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Mikołaja Dejneko. Dzień wcześniej, 2 grudnia wieczorem, sprawowana była panichida, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W nabożeństwach uczestniczyli duchowni dekanatu sokólskiego, białostockiego, olsztyńskiego oraz z diecezji warszawsko – bielskiej. W świątyni obecni byli także burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz wicestarosta sokólski.

W okolicznościowym słowie skierowanym do zebranych w dąbrowskiej cerkwi, arcybiskup Jakub powiedział m.in. że śp. ksiądz Mikołaj był kapłanem,  którego lubili wszyscy mający z nim kontakt. Dowodem na to są zebrani podczas nabożeństwa wierni. Arcypasterz przedstawił życiorys zmarłego proboszcza, jego drogę jako kapłana. Na koniec podkreślił, że śp. ks. Mikołaj był człowiekiem, który nie nosił w sercu urazy, dzięki czemu zjednywał sobie wielu parafian. Zdaniem arcybiskupa, efektem postawy ks. Mikołaja jest zbudowana przez niego cerkiew oraz dom parafialny. W imieniu duchownych niosących posługę na Sokólszczyźnie wypowiedział się ks. prot. Piotr Charytoniuk. Na zakończenie, ze słowami wdzięczności za modlitwę zwrócił się syn śp. ks. Mikołaja, hieromnich Włodzimierz (Dejneko).

Ciało śp. ks. Mikołaja spoczęło na cmentarzu parafialnym we wsi Sasiny.

foto. autora i Adama Matyszczyka

za: orthodox.pl