WIADOMOSCI.CERKIEW.PLŚwięcenia kapłańskie w Lublinie

Święcenia kapłańskie w Lublinie

ks. Jerzy Łukaszewicz, 21 lutego 2016

W niedzielę O Celniku i Faryzeuszu rozpoczynającą cykl przygotowawczy do okresu Wielkiego Postu w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej udzielił święceń kapłańskich diakonowi Gabrielowi Białomyzemu.

W niedzielnej uroczystości wzięli udział: archimandryta Dumitru Cobzaru pełniący służbę w metropolii Cluj Napoca, Patriarchatu Rumuńskiego od lat zaprzyjaźniony z diecezją lubelsko-chełmską oraz goście zaproszeni na uroczystość święceń kapłańskich na czele z ks. prof. Rościsławem Białomyzym z Siemiatycz – ojcem nowego prezbitera.

Po zakończonej Boskiej Liturgii arcybiskup Abel przekazał słowa pozdrowień ks. Gabrielowi podkreślając specyfikę posługi kapłańskiej na terenie diasporalnym diecezji lubelsko-chełmskiej. Władyka zwrócił szczególną uwagę na nowe wyzwania, które z dniem dzisiejszym Cerkiew prawosławna włożyła na barki nowego prezbitera, aby ten umiał podzielić się z wiernym ludem prawosławnym łaską darów Ducha Świętego, którą otrzymał w dzisiejszym dniu w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Następnie w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej odznaczył rumuńskiego archimandrytę Dumitru Cobzaru Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III Stopnia za wieloletnią współpracę z diecezją lubelsko-chełmską.