Supraśl: Freski w przedsionku cerkwi Zwiastowania

monaster-suprasl.pl, 04 grudnia 2020

Od wielu lat wspólnota monastyczna w Supraślu zmaga się z epokowym dziełem, którym jest rekonstrukcja zabytkowej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Przez wiele lat w jej wnętrzu wciąż widzieliśmy surową cegłę, nie pokrytą żadną warstwą tynku. Kilka lat temu zostały rozpoczęte prace w świątyni Zwiastowania, polegające na wykonaniu fresków na powierzchni 2000 m2. Dzięki determinacji braci Monasteru i wszystkich ludzi dobrej woli możliwe było wykonanie w ostatnich latach fresków w tubusie, części ołtarzowej i nawie głównej.

Ostatnim etapem jest wykonanie rozbudowanego narteksu-przedsionka, który spełnia swoją niezwykle ważną rolę zwłaszcza w cerkwiach monastycznych. Tutaj odbywają się szczególne nabożeństwa, takie jak powieczerze, połunoszcznica, litija. Z tego względu każdy wchodzący do cerkwi pierwsze swoje spojrzenie zwraca właśnie na to szczególne miejsce.

Obecnie trwają prace nad pokryciem narteksu freskami o łącznej powierzchni ścian i trzech monumentalnych sklepień kryształowo-łukowych ok. 300 m2. W kolejnym etapie zostaie wykonana część chóralna cerkwi Zwiastowania.

Wymienione freski powstają ze środków własnych, bez żadnych dotacji od instytucji państwowych. Przez cały czas liczymy na wsparcie ludzi dobrej woli, którym nie obce jest wspólne dzieło odbudowy Monasteru Supraskiego. Zapewniamy o naszych modlitwach.

 

Prosimy o dalsze dobrowolne ofiary:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

Fot. Sławomir Kiryluk