Odszedł do Pana o. Aleksander Makal

Jan Makal, 02 grudnia 2020

Wieczorem 1 grudnia, zmarł o. mitrat Aleksander Makal.

Ojciec Aleksander urodził się 8 listopada 1927 roku w Łosośnej Wielkiej. 25 września 1955 roku zawarł związek małżeński z Ireną Lisowską. 13 listopada 1955 roku otrzymał z rąk metropolity Makarego święcenia diakońskie, a wiosną 1957 roku kapłańskie. Został oddelegowany do parafii w Wojnowie gdzie wraz z rodziną spędził kolejne 14 lat. Następnie został oddelegowany do parafii w Supraślu, w której pozostał proboszczem do momentu erygowania monasteru jesienią 1984 roku. Kolejną parafią o. Aleksandra był Wasilków, w którym służył do 2006 roku do momentu przejścia na emeryturę. Ostatnie lata spędził w domu rodzinnym w Supraślu.

Boskiej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, 3 grudnia o godz. 8.00 w supraskim monasterze, przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Panichida sprawowana będzie również w monasterskiej świątyni, 2 grudnia o godzinie 18.00

Rodzina zmarłego prosi o niekupowanie kwiatów i wieńców, a zamiast tego skladanie ofiar na hospicjum pror. Eliasza. Na pogrzebie będzie wystawiona skrzynka na datki, można je przekazać również przelewem.

Wiecznaja pamiat’!