[Wideo] Międzynarodowy konkurs recytatorski

ks. Andrzej Busłowski, 29 listopada 2020

W dniach 5 – 19 listopada 2020 r. po raz XV z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w ramach spotkań z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł” odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.Konkurs został zorganizowany przez Parafię Prawosławną Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach oraz doradcę metodycznego powiatu hajnowskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku konkurs odbywał się w formie on-line.

Do konkursu przystąpiło 84 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Białowieży, Orzeszkowa, Czeremchy, Dubin, Czyż) oraz z Białegostoku, Lublina, Radomia, a także z Wołkowyska i Kijowa.

W tegorocznej edycji uczestniczyli wyjątkowi goście z zagranicy – uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafii pw. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku oraz z Międzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie przy parafii Dwunastu Apostołów z Kijowa. Uczestnictwo wspaniałych gości z zagranicy nie tylko ubogaca recytatorskie wystąpienia, ale także stwarza możliwość wymiany doświadczeń i integracji mimo odległości, daje poczucie siły i jedności Prawosławia.

Przesłuchania konkursowe przebiegały w sześciu kategoriach: przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz ponadpodstawowych.

Jury pod przewodnictwem ks. mitrata Sławomira Chwojko, koordynatora wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w językach: polskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Recytatorzy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy, serdeczne gratulacje i wyrazy uznania składają organizatorzy. Słowa wdzięczności należą się także szanownemu gronu komisji oceniającej za trud oceny występu uczestników oraz wszystkim nauczycielom za współpracę.

Wszyscy Laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami, które zostaną przekazane na ręce ich opiekunów – nauczycieli.


Komisja w składzie:

– przewodniczący: ks. mitrat Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej,

– ks. prot. Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Hajnowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej,

– ks. prot. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Narewskiego i Kleszczelowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej,

– Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce,

– Ewa Stepaniuk, nauczyciel jęz. rosyjskiego w Technikum Leśnym w Białowieży,

przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

PRZEDSZKOLA:

I MIEJSCE – Jakub Nesteruk, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE – Zofia Golonko, Przedszkole Nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE – Grzegorz Trzciński, Niepubliczne Przedszkole Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Marzena Lubowicka, ks. Mariusz Jurczuk


WYRÓŻNIENIE:

Ivan Gorodeckij, Międzyparafialne Centrum Duchowo-Edukacyjne Apostołowie przy parafii Dwunastu Apostołów, Kijów (Ukraina), nauczyciel przygotowujący Ałła Medwecka,

Helena Konachowicz, Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek w Lublinie, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Konachowicz

Aleksandra Sidoruk, Szkoła Podstawowa w Czyżach, nauczyciel przygotowujący: Magdalena Zabrocka

Adam Bołtruczuk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Eugenia Kazimiruk


SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III:

I MIEJSCE – Anastazja Martyniuk,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: protod. Marek Maciuka,

II MIEJSCE – Emilia Godlewska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki,

II MIEJSCE – Jelizawieta Kasatkina, Międzyparafialne Centrum Duchowo-Edukacyjne Apostołowie przy parafii Dwunastu Apostołów, Kijów (Ukraina), nauczyciel przygotowujący: Ałła Medwecka,

III MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Anna Wawreszuk,

III MIEJSCE – Michał Siemieniuk, Szkoła Podstawowa w Dubinach, nauczyciel przygotowujący: Irena Baczyńska,


WYRÓŻNIENIE:

Aleksandra Oniszczuk, Szkoła Podstawowa w Dubinach, nauczyciel przygotowujący: Irena Baczyńska,

Aleksiej Dirsza, Parafia Prawosławna pw. św. św. Metodego i Cyryla Wołkowysk (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: ks. Aleksandr Yuzwa,

Melania Surel, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, nauczyciel przygotowujący: Ewa Surel,

Anastazja Wasiluk,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, nauczyciel przygotowujący: Ewa Siegień,

Dominika Stepaniuk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: protod. Marek Maciuka,


SZKOŁY SPECJALNE:

I MIEJSCE – Gabriel Rybaczuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Magdalena Zabrocka,


SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI:

I MIEJSCE – Maria Aleksiejuk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: protod. Marek Maciuka,

II MIEJSCE – Anna Zaft, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wł. Syrokomli w Radomiu, nauczyciel przygotowujący: ks. Paweł Sidoruk,

II MIEJSCE – Anna Yuzwa, Parafia św. św. Metodego i Cyryla w Wołkowysku (Białoruś), nauczyciel przygotowujący: ks. Aleksandr Yuzwa,

III MIEJSCE – Michał Zajkowski, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący protod. Marek Maciuka,


WYRÓŻNIENIE:

Dawid Surel, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, nauczyciel przygotowujący: Ewa Surel,

Łukasz Gwoździk, Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki,


SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII – VIII:

I MIEJSCE – Maria Wołosik, Szkoła Podstawowa w Białowieży, nauczyciel przygotowujący: ks. Piotr Trochimczuk,

I MIEJSCE – Natalia Busłowska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Lilla Busłowska,

II MIEJSCE – Anna Stepaniuk, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący: ks. Igor Ostapkowicz,

II MIEJSCE – Barbara Nesterowicz, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący: ks. Igor Ostapkowicz,

III MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: protod. Marek Maciuka,


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

III MIEJSCE – Małgorzata Golonko, Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski,

III MIEJSCE – Rafał Holonko, Technikum Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Marek Ignaciuk

za: orthodox.pl