Nowość wydawnicza: Rozważania o Bogu i Bliźnim

Jarosław Charkiewicz, 26 listopada 2020

Każdy wierzący człowiek biorący udział w nabożeństwach, sakramentach i innych posługach religijnych ma okazję do słuchania kazań, homilii czy rozważań o charakterze teologicznym. Chcąc nie chcąc, często ocenia ich wartość i poziom, a tym samym umiejętności krasomówcze mówcy, jego zdolność do przekazywania często złożonych treści. Łatwość przekazywania wiedzy, przystępność użytych sformułowań, klarowność wypowiedzi – wszystkie te cechy świadczą o mówcy i jego talencie do żywego obcowania ze słuchaczami.

Wszystkie cechy wytrawnego kaznodziei posiadał zmarły kilkanaście lat temu metropolita Antoni (Bloom), którego sprawiedliwie i bez przesady nazwać można jednym z najwybitniejszych prawosławnych kaznodziejów współczesności. Chociaż z domu nie wyniósł on wychowania religijnego, to droga życia pewnego razu doprowadziła go na wykład wybitnego rosyjskiego teologa o. Sergiusza Bułgakowa. Od tego czasu pochłonęła go lektura św. Ewangelii, którą w swoich wspomnieniach określał jako początek pogłębionego życia duchowego. Mając niespełna 30 lat został mnichem, a w wieku 43 lat biskupem. Służył w Zachodnioeuropejskim Egzarchacie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej aż do śmierci w 2003 r., w międzyczasie otrzymując doktoraty honoris causa Moskiewskiej Akademii Duchownej, Kijowskiej Akademii Teologicznej czy Uniwersytetu w Cambridge.

Będąc nietuzinkowym kaznodzieją, metropolita Antoni pozostawił po sobie nie tylko ogromny dorobek pisarski, ale i wiele kazań czy rozważań, które były zapisywane na nośnikach, a następnie wydawane drukiem. W języku polskim wydane zostały jego prace: „Szkoła modlitwy”, „Odwaga modlitwy”, „Rozmowy o śmierci i umieraniu” i stosunkowo niedawno „Obraz Boży w człowieku”.
Kontynuując przybliżanie polskiemu czytelnikowi twórczości metropolity Antoniego, Warszawska Metropolia Prawosławna wydała u schyłku tego roku książkę pt. „Rozważania o Bogu i bliźnim”. To zbiór tekstów zebrany i opracowany przez Annę i Joachima Jelisiejewów, a podzielonych na dwie części. Pierwsza to 101 komentarzy do różnych fragmentów św. Ewangelii czytanych w cerkwiach podczas św. Liturgii. Druga zawiera 11 dłuższych rozważań. Teksty zostały przełożone przez Ałłę Matreńczyk, Joachima Jelisiejewa, Annę Jelisiejew i Jarosława Charkiewicza. Co ważne i wymaga szczególnego podkreślenia: wszystkie środki ze sprzedaży książki zostaną przeznaczone na ukończenie cerkwi Świętej Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Komentarze ewangeliczne zawarte w książce urzekają lekkością, komunikatywnością i prostotą. Dotycząc wydarzeń minionych i odległych zawsze znajdują odniesienie w czasach nam współczesnych, co sprawia, że każdy z czytelników może i powinien odnaleźć w nich drogowskazy dla swojego życia. Nieco inny charakter mają zaprezentowane w publikacji rozważania. Są one dłuższe od komentarzy ewangelicznych, dzięki czemu jeszcze głębiej sięgają do meritum poruszanych tematów, co nie stoi w sprzeczności z przystępnością języka, jakim zostały wygłoszone czy napisane.
Nie ma cienia wątpliwości, że prezentowana książka znajdzie swoich wiernych czytelników w osobach duchownych, służąc im za inspirację i ułatwienie w przygotowywaniu własnych kazań i wystąpień. Z pewnością z chęcią i radością wezmą ją również w dłonie osoby interesujące się duchowością i życiem religijnym. I jedni, i drudzy będą po lekturze tej książki bogatsi duchowo, a skoro tak, to pewniej i odważniej, choć z pokorą i bojaźnią Bożą, będą stąpać po drodze prowadzącej ich ku zbawieniu.

Książkę będzie można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 857443646, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.

___________
Metropolita Antoni (Bloom), Rozważania o Bogu i bliźnim, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, s. 296.