świat: Zmarł patriarcha serbski Ireneusz

Zmarł patriarcha serbski Ireneusz

tłum. Miloš Bogić, 20 listopada 2020

W piątek 20 listopada 2020 roku o 7:07 w Wojskowym Szpitalu jednoimiennym “Karaburma” w Belgradzie odszedł do Pana Jego Świątobliwość Arcybiskup Peć, Metropolita Belgradzko-Karłowacki i Patriarcha Serbski Ireneusz (Gawrilowić).

27 sierpnia 1930 bogobojnych rodziców Zdravka i Milianę Gawrilowić ze wsi Widowe koło Czaczka, a wraz z nimi i cały naród serbski, Pan pobłogosławił narodzinami chłopca, który na chrzcie otrzymał imię Mirosław. We wsi rodzinnej ukończył szkołę podstawową, średnią szkołę w Czaczku, a seminarium duchowne w Prizrenie. Studia wyższe ukończył na Akademii Teologicznej w Belgradzie. Po zakończeniu służby wojskowej został wykładowcą seminarium w Prizrenie (Kosovo i Metohija). Przed objęciem tej funkcji otrzymał w monasterze Rakovica, z rąk patriarchy serbskiego Germana, postrzyżyny mnisze z iminem Ireneusz. W dniu św. Paraskiewy tego samego roku w cerkwi na Kalamegdanie miała miejsce jego chirotonia hieromnisza. W czasie posługi w Prizrenie został skierowany na podyplomowe studia do Aten. W 1969 roku objął kierownictwo szkoły dla mnichów w monasterze Ostrog (Czarnogóra), aby następnie powrócić do Prizrenu jako rektor seminarium. W 1974 został wybrany wikariuszem patriarchy serbskiego z tytułem Biskupa Morawic. W 1975 zostaje biskupem Niszu. Na Świętym Soborze Biskupów Serbskiej Prawosławnej Cerkwi 22 stycznia 2010 roku został wybrany na 45. Arcybiskupa Peć, Metropolitę Belgradzko-Karłowickiego i Patriarchę Serbskiego.

Za: spc.rs