Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Prokopiuka

protodiakon Marek Maciuka, 19 listopada 2020

W dniach 16 – 17 listopada 2020 roku, odbyły się uroczystości pogrzebowe rezydenta parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, wieloletniego wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. mgr Jana Prokopiuka.

W poniedziałkowy wieczór duchowieństwo, najbliżsi zmarłego oraz miejscowi parafianie modlili się w cerkwi św. ap. Jana Teologa podczas panichidy. Po nabożeństwie dziekan hajnowski, ks. mitrat Michał Niegierewicz przedstawił życiorys ks. Jana.

W dniu pogrzebu św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Przed obrzędem pogrzebu kapłana, biskup Paweł w bardzo ciepły słowach wypowiedział się o zmarłym duchownym jako kapłanie, wykładowcy i człowieku. Jego Ekscelencja podkreślił, iż błogosławionej pamięci ks. Jan swoje życie poświęcił teologii i Bogu. Swoją edukację od seminarium poprzez studia teologiczne w Warszawie, funkcję referenta, sekretarza Kancelarii Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, stypendia w Niemczech, Szwajcarii, wypełnił pracą w katedrze Pisma Świętego Starego Testamentu Sekcji Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Księdza Jana wszyscy znali jako ulubionego wykładowcę, który zawsze przekazywał swoją wiedzę rzetelnie, będąc człowiekiem sumiennym. Ostatnie dwa lata życia spełniły jego marzenia, przyjął święcenia diakońskie i kapłańskie, modlił się za bliskich, za cały świat.

W imieniu rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, podziękowania za pracę ks. Jana w wychowywaniu i kształceniu przyszłych pokoleń duchownych przekazał dziekan Wydziału Teologicznego, prof. Jerzy Ostapczuk, podkreślając, iż śp. ks. Jan Prokopiuk na stanowisku starszego wykładowcy nauczał blisko trzydzieści lat, aż do śmierci.

Trumna z ciałem ks. Jana niesiona na barkach duchownych okrążyła świątynię i spoczęła obok cerkwi św. Jana Teologa w Nowoberezowie.

Wiecznaja pamiat’ księże Janie!


zdjęcia: Adrian Kazimiruk
Za: orthodox.pl

Zmarł ks. Jan Prokopiuk