Zmarł ks. Jan Prokopiuk

Orthodox.pl, 15 listopada 2020

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 15 listopada 2020 roku w godzinach porannych, zmarł ks. mgr Jan Prokopiuk, rezydent parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, wieloletni wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Ksiądz Jan Prokopiuk urodził się w 1957 roku w Hajnówce. W 1976 roku rozpoczął naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. Po jego ukończeniu w 1978 roku, kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1982 roku obroną pracy magisterskiej: „Eucharystia a przebóstwienie człowieka” napisaną pod kierunkiem ówczesnego biskupa Sawy. W 1983 roku rozpoczął pracę w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej na stanowisku referenta ds. finansowych. W tym czasie prowadził zajęcia z katechezy dla miejscowej młodzieży szkół średnich i wyższych. W latach 1986-1988 przebywał na stypendium w Erfurcie, zaś przez kolejne dwa lata był studentem Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu w Zurichu. Po ukończeniu studiów w Szwajcarii w 1991 roku został zatrudniony w Katedrze Prawosławnej Egzegezy Pisma Świętego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na stanowisku starszego wykładowcy, gdzie pracował do śmierci. W latach 1993-1999 pełnił funkcję sekretarza Kancelarii Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego. W 2004 roku wstąpił w związek małżeński z Julią Jacelenko. 31 lipca 2018 roku, z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy otrzymał święcenia diakońskie, zaś 21 maja 2020 roku również z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy przyjął chirotonię kapłańską.
 
Wieczna o Tobie pamięć ks. Janie!


Porządek uroczystości pogrzebowych (cerkiew ap. i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie):


16 listopada (poniedziałek):
godz. 18.00 - panichida;

17 listopada (wtorek):
godz. 9.00 - św. Liturgia i obrzęd pogrzebu;

za: orthodox.pl
zdjęcie: Tomasz Grześ