Prace Komisji nad tłumaczeniem Nowego Testamentu

orthodox.pl, 12 listopada 2020

Decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 15 listopada 2018 roku powołano Komisję do tłumaczenia Nowego Testamentu na język polski. Prace tymczasowo podzielono na dwa obszary. Grupa robocza w składzie: arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, ks. Adam Magruk i Jerzy Betlejko zajmuje się przekładem tekstu na język polski z języków greckiego oraz cerkiewnosłowiańskiego. Pozostali członkowie: arcybiskup bielski Grzegorz oraz Jerzy Ostapczuk weryfikują efekty pracy grupy roboczej.

W tłumaczeniu najtrudniejszym okazuje się konfrontowanie tekstów liturgicznego oraz krytycznego. Głównym celem jest powstanie tekstu kompatybilnego z wersją liturgiczną.

Dotychczas ukazało się drukiem trzecie wydanie prawosławnego tłumaczenia na język polski św. Ewangelii. Komisja przetłumaczyła już księgę Dziejów Apostolskich, List do Rzymian oraz I List do Koryntian.

Prace Komisji odbywają się regularnie w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski