Świętej Wielkiej męczennicy Paraskiewy w Samborzu

ks. Igor Habura, 11 listopada 2020

10 listopada w dzień, gdy Cerkiew liturgicznie czci pamięć św. Wielkiej męczennicy Paraskiewy, parafia prawosławna w Samborzu obchodziła swoje święto. W poprzednich latach na uroczystości do Samborza przybywało wielu wiernych z okolicznych parafii, w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną święto miało skromny, rodzinny charakter.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odsłużono litiję, podczas której modlitewnie wspominano zmarłego w ubiegły czwartek ks. mitrata Michała Szlagę - wieloletniego proboszcza samborskiej parafii.

Za: diecezjawroclawsko-szczecinska.pl