Uroczystości św. Dymitra w Hajnówce

ks. Rafał Wawreniuk, 10 listopada 2020

W dniach 7-8 listopada br., w parafii św. wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce miały miejsce uroczystości związane z patronem świątyni. W wigilię święta o godz. 17.00 odprawiono całonocne czuwanie, któremu przewodniczył dziekan hajnowski, ks. mitrat Michał Niegierewicz w asyście przybyłego duchowieństwa.

W dzień święta o godz. 8.00 miejscowe duchowieństwo odsłużyło akatyst do św. Dymitra, a następnie poświęcono wodę. O godz. 9.40 do parafii przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Hierarchę przywitały dzieci i młodzież z parafialnego bractwa. U progu cerkwi hierarchę przywitał starosta cerkiewny, a w samej świątyni proboszcz, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz. O godz. 10.00 rozpoczęła się św. Liturgia pod przewodnictwem biskupa Pawła.

Po przeczytanej Ewangelii do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja. W swoim słowie hierarcha nawiązał do przeczytanej przypowieści o bogaczu i Łazarzu oraz do osoby św. Dymitra. Biskup Paweł powiedział m.in. „że przykład bogacza i przykład biednego Łazarza to dwa skrajne obrazy życia człowieka. Niemniej nie każdy z nas dotyka tych skrajności osobiście. Nie każdego z nas spotyka w życiu skrajna bieda i cierpienie Łazarza, ale i nie każdy z nas doświadcza rozkoszy życia bogacza. Większość z nas znajduje się w średnim położeniu, między powyższymi ewangelicznymi skrajnościami”. Z powyższego ewangelicznego przykładu dowiadujemy się, że jeśli nie byłoby życia wiecznego, życie ludzkie byłoby niesprawiedliwe. Dlatego też „wszystkie złe doświadczenia, z którymi styka się człowiek, często jawią się Bożym błogosławieństwem i prowadzą człowieka do życia wiecznego”. Jego Ekscelencja zwrócił także uwagę na to, co było największym przewinieniem bogacza. „Jego największym grzechem – podkreślił hierarcha – nie był rozwiązły i rozpasany tryb życia, ale to, że manifestował swoją obojętność względem drugiego człowieka”.

Po św. Liturgii miał miejsce dziękczynny moleben, w trakcie którego wznoszono modlitwy dziękując Bogu za wszystkie dary i doświadczenia, które posyła ludziom. Na zakończenie jeszcze raz głos zabrał biskup Paweł, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę. Następnie głos zabrał ks. Jerzy Ackiewicz, który podziękował hierarsze za uświetnienie dnia pamięci św. Dymitra. Zwrócił się także do przybyłych wiernych, dziękując za przybycie na święto.

Fotografie: ks. Rafał Wawreniuk