Atoscy starcy o aniołach

tłum. Michał Diemianiuk, 21 listopada 2020

21/8 listopada Cerkiew świętuje Sobór Arcystratega Bożego Michała i innych Niebiańskich Mocy Bezcielesnych. To święto ustanowiono na początku IV wieku na lokalnym soborze w Laodycei, który odrzucił heretycki kult aniołów jako stwórców i rządców świata, i umocnił prawosławne oddawanie im czci. Święto ma miejsce w listopadzie - dziewiątym miesiącu od marca (od którego dawniej zaczynał się rok) - w zgodności z liczbą 9 hierarchii anielskich. Ósmy dzień miesiąca wskazuje na przyszły sobór wszystkich Mocy Niebiańskich w dniu Bożego Sądu Ostatecznego, który święci ojcowie nazywają “dniem ósmym”. Po wieku doczesnym, upływającym siódemkami dni, nastąpi “dzień ósmy” i wtedy “przyjdzie Syn Człowieczy w chwale Swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim” (Mt 25, 31).

We wszystkich wspólnotach Świętej Góry 21 listopada odbywają się uroczyste nabożeństwa ku czci Soboru Arcystratega Michała i innych Niebiańskich Mocy Bezcielesnych. W rosyjskim monasterze św. Pantelejmona liturgie sprawowane są w monasterskich paraklisach Arcystratega Michała i wszystkich Niebiańskich Mocy Bezcielesnych i Archanioła Rafała. W tym dniu jest także panigir w atoskim monasterze Dochiaru.

* * *

1. - Geronda, po co Bóg daje każdemu człowiekowi anioła stróża? Czy nie może On Sam nas chronić?
- Anioł stróż to szczególna troska Boga o Jego stworzenie. Anioł stróż - to Opatrzność Boża, przejaw Jego ekonomii względem człowieka. I za to jesteśmy dłużni Bogu. Aniołowie szczególnie chronią małe dzieci. Jak oni je chronią! Pewnego razu dwoje dzieci bawiło się na ulicy. Jedno chciało rzucić kamieniem w głową drugiego i już się przymierzyło. Drugie dziecko nie widziało zagrożenia. I oto w ostatniej chwili zapewne jego anioł tak zrobił, że maluch coś zobaczył, podskoczył - i kamień przeleciał obok jego głowy.

Święty Paisjusz ze Świętej Góry

2. Diabeł może się ukazać pod postacią anioła albo pod postacią świętego. Bies, zamaskowany jako anioł albo jako święty, rozprzestrzenia wokół siebie niepokój, wzburzenie - to, co ma w sobie. Natomiast prawdziwy anioł albo święty zawsze rozprzestrzenia rajską radość i niebiańskie wesele. Pokorny czysty człowiek, nawet będąc niedoświadczonym, odróżnia anioła Bożego od biesa, ukazującego się pod postacią anioła światłości. To się dzieje dlatego, że taki człowiek ma duchową czystość i znajduje się w pokrewieństwie z aniołem. A egoista i człowiek cielesny łatwo jest oszukiwany przed podstępnego diabła. Diabeł jawi się pod postacią anioła światłości, ale wystarczy człowiekowi włączyć do pracy jedną pokorną myśl, żeby diabeł zniknął.

Święty Paisjusz ze Świętej Góry

3. Myśmy zgrzeszyli, a Bóg świętych aniołów postawił, aby służyli naszemu zbawieniu. Ale aniołowie, jako przepełnieni miłością, sami mają pragnienie służenia nam i w tym służeniu przyjmują na siebie troski.

Święty mnich Sylwan Atoski

4. Aniołowie mają wielką miłość do ludzkiej duszy, ponieważ oni są naszymi starszymi braćmi i wiedzą, co to raj i co to piekło. Aniołowie świętują, kiedy nadchodzi czas, aby prowadzić zbawioną duszę do góry i dlatego jeszcze zawczasu jakby rozważają: “Dlaczego dusza, którą poruczył mi Bóg, ma iść do piekła, dlaczego ona ma wpaść w ręce diabła, a nie dostać się Chrystusowi? Dlaczego ma zwyciężyć czarny bies, a nie ja? Dlaczego on ma ją pochwycić? Ja łaską Bożą pokonam kusiciela, podniosę tę duszę na swoich skrzydłach i wzniosę się z nią do nieba, przecież ona jest tchnieniem Bożym i powinna być obok Ojca!” I anioł zwiększa wysiłki, i oświeca nas, i podpowiada, czego mamy unikać i na co zwracać uwagę.

Archimandryta Efrem (Moraitis)

5. Aniołowie modlą się nie po to, żeby coś otrzymać, oni są bezinteresowni. Bóg i nam dał taką możliwość, żeby nasza modlitwa była nieustannym wychwalaniem, anielską modlitwą.

To jest wielka tajemnica! Kiedy wejdziemy w tę modlitwę, wówczas będziemy nieustannie wychwalać Boga, powierzać Mu wszystko, jak modli się też nasza Cerkiew: “i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy”.

To jest “wyższa matematyka” naszej pobożności.

Święty mnich Porfiriusz Kawsokaliwita

za: pravoslavie.ru

fotografia: MichalSacharczuk /orthphoto.net/