Liturgia św. apostoła Jakuba w Białymstoku

protodiakon Wiaczesław Perek, 06 listopada 2020

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W Katedrze obecni byli ponadto JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.

Liturgiczne wspomnienie pamięci św. Apostoła Jakuba jest jednocześnie dniem imienin zwierzchnika diecezji białostocko – gdańskiej Arcybiskupa Jakuba. W tym roku w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez polskie władze, uroczystości miały skromniejszy charakter i formę. Tym niemniej do świątyni przybyli reprezentanci dekanatów wchodzących w skład diecezji, bractw cerkiewnych oraz diecezjalnych instytucji jak Ośrodek Miłosierdzia czy radio Orthodoxia.

Fotografie: Jarosława Charkiewicza

Za: orthodox.bialystok.pl