Uroczystości Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w Chełmie cd.

Łukasz Łoś , 05 czerwca 2016

Jak każdego roku od 13 lat, pierwsza niedziela czerwca na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie uroczyście obchodzona jest pamięć Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Na tę uroczystość tradycyjnie podążają pielgrzymi do historycznej stolicy prawosławnego życia diecezjalnego w Chełmie. Z wielkim poczuciem duchowego entuzjazmu, a wręcz chełmskiego patriotyzmu, na tę okoliczność garną się do Chełma dawni wysiedleńcy Chełmszczyzny, dzisiaj rozsiani po całej Ukrainie, aby być uczestnikami tak znaczącego dla ich serc święta i wspomnienia heroizmu przelanej na rodzimej ziemi krwi swoich przodków.

Kanonizowani przez Święty Sobór Biskupów PAKP święci męczennicy: ks. Bazyli /Martysz/, Lew /Korobczuk/, prezbitera Joanna i ks. Paweł /Szwajko/, o. Sergiusz /Zacharczuk/, o. Mikołaj /Golz/, o. Piotr /Ogryzko/, mnich-męczennik Ignacy, Mikołaj /Borowik/, byli gorliwymi przedstawicielami lokalnego duchowieństwa prawosławnego.

Święci męczennicy Chełmszczyzny w okresie międzywojennym, jak też w czasach okupacji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej minionego stulecia, przejawiali swoją gorliwość i zaangażowanie do posługi kapłańskiej oraz bezgraniczną miłość do swoich parafian – autochtonów ziemi chełmskiej i Podlaskiej. Razem z gronem kapłanów, bezimiennie do grona Świętych Męczenników zaliczonych zostało setki wiernych, których imiona są zadane Trójjedynemu Bogu Wszechmogącemu, jak to wspaniale przedstawia ikona męczenników zatwierdzona przez Święty Sobór Biskupów naszej Cerkwi w procesie kanonizacyjnym.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii ks. prot. Jarosław Łoś w asyście ks. Alina Rusinowicza, ks. Jana Jałozy i ks. Jarosława Szczura sprawowali Akatyst do Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej przed relikwiarzem Świętych Męczenników.

Na zaproszenie arcybiskupa Abla tegoroczne święta w Chełmie zaszczycili swą obecnością: arcybiskup Włodzimierz z pobliskiego Włodzimierza Wołyńskiego, arcybiskup Nikodem z Donbasu z miasta Siewierodonieck, sąsiad diecezji lubelsko-chełmskiej Władyka Filaret ze Lwowa oraz władyka Paisjusz z Gorlic. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył gospodarz diecezji arcybiskup lubelski i chełmski Władyka Abel. Cerkiew tego roku wypełniła się miejscową społecznością parafialną oraz pielgrzymami, którzy na tak istotne wydarzenie liturgiczne przybyli do Chełma. Hierarchom asystowało licznie zgromadzone duchowieństwo diecezji lubelsko-chełmskiej oraz z pobliskiej Ukrainy. Homilię wygłosił biskup lwowski i halicki Filaret. Tradycyjna procesja w paschalnym nastroju zakończyła chełmskie uroczystości.

Na zakończenie arcybiskup Abel podziękował goszczącym w Chełmie hierarchom i duchowieństwu. W ciepłych słowach władyka powitał obecnych na święcie: pana Stanisława Mościckiego, wiceprezydenta miasta Chełma oraz Jego Magnificencję prof. Józefa Zająca, senatora Rzeczypospolitej Polskiej i rektora Wyższej Szkoły Państwowej w Chełmie, wraz z dr Beatą Fałdą, prorektorem tej uczelni.

Arcybiskup podziękował też pielgrzymom, którzy zawdzięczając duchowej opiece oraz umiejętnościom organizacyjnym duchownych przybyli do Chełma z terenu południowego Podlasia. Poczynając od Białej Podlaskiej poprzez Terespol i Lublin pospieszyli do Chełma na diecezjalne uroczystości. Ze słowami wdzięczności władyka zwrócił się do pielgrzymów – wysiedleńców z Chełmszczyzny w 1945 roku, którzy przybyli z Wołynia, pielgrzymom z pobliskiego Kowna oraz z Galicji. Władyka podziękował również duchowieństwu diecezji lubelsko-chełmskiej oraz duchowieństwu przybyłemu z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

Na zakończenie arcybiskup Abel pogratulował księdzu Adamowi Wieremiejewiczowi zaszczytu objęcia funkcji dziekana Okręgu Chełmskiego, życząc owocnej pracy dla dobra Świętego Prawosławia na umęczonej krwią Męczenników Ziemi Chełmskiej. Protodiakona chełmskiej cerkwi prokatedralnej Wadima Sztemburskiego w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP władyka odznaczył orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny za gorliwą pracę dla dobra miejscowej parafii oraz zmysł organizacyjny życia wewnętrznego diecezji.

Końcowe słowa zabrali również zaproszeni goście arcybiskup Włodzimierz, a następnie biskup Paisjusz, dziękując gospodarzowi za zaproszenie na uroczystość i tak szlachetne duchowe przeżycia przeplatające się z historyczną tragedią Chełmszczyzny.

Fot. Dmytro Polychuk