Radio Orthodoxia w nowych miejscowościach

o. Mateusz Kiczko, 30 października 2020

Radio Orthodoxia w nowych miejscowościach:
Sokółka 91.3 FM, Bielsk Podlaski 98.7 FM, Siemiatycze 92.5FM

Trwają przygotowania do uruchomienia nowych stacji nadawczych Radia Orthodoxia. Do końca tego roku zostaną uruchomione 3 nowe nadajniki: w Sokółce na dzwonnicy cerkwi św. Aleksandra Newskiego, w Siemiatyczach – na cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i w Bielsku Podlaskim na budowanej dzwonnicy cerkwi Opieki Matki Bożej. Do tej pory radio emitowało swój program z Białegostoku na częstotliwości 102.7fm. Dzięki nowym nadajnikom rozgłośnia obejmie swoim zasięgiem znaczną część województwa podlaskiego.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Po wielu latach starań Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała koncesję na emisję programu w nowych miejscowościach. Jest to przełomowy moment w historii rozgłośni radiowej, ponieważ z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy audycje będą odbierane nie tylko w diecezji białostocko-gdańskiej, ale i warszawsko-bielskiej. W przedsięwzięcie zaangażowani są również duchowni dekanatu bielskiego – o. prot. Jarosław Ciełuszecki oraz z dekanatu siemiatyckiego o. protodiakon Mirosław Demczuk.

Obecnie trwają prace związane z tworzeniem infrastruktury technicznej. Przygotowywane są pomieszczenia do instalacji nadajników oraz systemów antenowych. Planowane jest również położenie kabli światłowodowych. Nowe nadajniki będą miały moc 500 watów. Radio Orthodoxia będzie nadawać w Sokółce na częstotliwości 91.3 FM, w Bielsku Podlaskim 98,7 FM i Siemiatyczach 92.5FM. Planowane uruchomienie nowych nadajników nastąpi pod koniec bieżącego roku.

Osoby chcące wspomóc to kosztowne przedsięwzięcie proszone są kontakt z Radiem Orthodoxia. W niedzielę 8 listopada na terenie Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej odbędzie się również kolekta związana z tym przedsięwzięciem.

Radio Orthodoxia – to pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa, która emituje program Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej codziennie od godziny 16:00 do 21:00 na częstotliwości 102.7FM. Audycje emitowane przez radio mają charakter religijno – społeczny. Redakcję Radia Orthodoxia tworzą głównie wolontariusze, osoby związane z życiem Cerkwi, uczniowie szkół średnich, studenci oraz osoby aktywne zawodowo. Głównym celem rozgłośni są działania ewangelizacyjne, skierowane do prawosławnej społeczności. Na antenie Radia Orthodoxia codziennie można usłyszeć transmisje nabożeństw, żywoty świętych, wykłady, rozmowy o prawosławiu oraz wiele innych programów o charakterze religijnym.