Kościół to dziś kluczowa instytucja

tłum. Gabriel Szymczak, 29 października 2020

Chrześcijaństwo jest wiarą wspólnotową, która wymaga od swoich wyznawców aktywnego zaangażowania. Kult w Kościele ma charakter wspólnotowy, a samo zbawienie jest aktem zbiorowym, wymagającym interakcji z innymi. Nie jest się „zbawionym” w próżni, ale jako część wspólnego życia Kościoła. Twoje zbawienie musi być dla mnie tak samo ważne, jak moje własne zbawienie. Moja relacja z Chrystusem nie dotyczy mnie, ale nas. Nasze grzechy są nie tylko przeciwko Bogu, ale przeciwko Ciału Chrystusa, Kościołowi. Nasza miłość do Boga nie może być zbawcza, jeśli nie kochamy innych, ponieważ tak jak powiedział Pan: „Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20).

Biorąc pod uwagę wspólnotowy charakter Kościoła, jest to szczególnie niepokojące, że nasze władze miejskie, stanowe i federalne wykorzystują pandemię Covid-19, aby zakazać ludziom gromadzenia się w świątyniach w celu wspólnego kultu. Znaczenie interakcji społecznych na centralnym placu, widoczne w tradycyjnych miejscowościach, w których życie w kawiarni wraz ze wspólnotowym charakterem Kościoła były głównym źródłem braterskich interakcji, ukazuje niebezpieczeństwo, przed którym stoi społeczeństwo, nakazujące swojemu ludowi pozostać w separacji, w izolacji w swoich domach.

Poprzez oddzielenie od innych zostaje utracony wspólnotowy charakter, będący ważnym elementem człowieczeństwa. Jako ludzie powinniśmy być razem, ponieważ w naszym wspólnym życiu wzrastamy w umyśle i duchu. To we wspólnocie uczymy się kochać Boga i to w ramach zbiorowego zgromadzenia na Boskiej Liturgii wspólnie słuchamy Słowa Bożego i otrzymujemy Życiodajne Ciało i Krew naszego Zbawiciela.

Najwyższy czas, abyśmy wyraźnie przekazali tym, którzy są decydentami, że sklepy monopolowe, agd i drogerie są znacznie mniej istotne dla utrzymania naszych dusz niż Kościół. Naród, który zabrania swoim ludziom udziału w zbiorowym nabożeństwie, jest narodem skazanym na zagładę. Oczywiste jest, że potrzebujemy dostępu do pożywienia, niezbędnego do fizycznego przeżycia, ale pokarm duchowy potrzebny dla zdrowej duszy i ciała sprawia, że to Kościół jest najważniejszą instytucją w kraju.

igumen Tryfon

za: The Morning Offerings

fotografia: MichalD /orthphoto.net/