Akatyst przed Ikoną Matki Bożej Leśniańskiej

ks. Michał Wasilczyk, 22 października 2020

Ideą powołania Żeńskiego Domu Zakonnego w Holeszowie na Południowym Podlasiu w roku 2016 było wskrzeszenie tradycji dawnego monasteru prawosławnego w Leśnej Podlaskiej, związanej z kultem Ikony Matki Bożej Leśniańskiej.

Z błogosławieństwa arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, w każdą środę o godz. 17.00 w Żeńskim Domu Zakonnym w Holeszowie w kaplicy pw. św. Mikołaja sprawowany jest Akatyst przed Ikoną Matki Bożej Leśniańskiej. 21 października br. nabożeństwu przewodniczył Ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, któremu towarzyszyli ks. prot. Michał Wasilczyk ze Sławatycz oraz ks. prot. Tomasz Łotysz z Horostyty. Wraz z duchownymi przybyli ich parafianie, aby wspólnie z holeszowskimi siostrami wznieść modlitwę w trudnym okresie pandemii.

Po zakończonym akatyście z molebnem do zebranych z krótkim słowem zwrócił się arcybiskup Abel. Podkreślił on potrzebę wstawiennictwa Przenajświętszej Bogarodzicy za lud Boży. Władyka życzył przełożonej wspólnoty matuszce Afanasji (Szymaniuk) pełni duchowej radości w dziele niesienia wsparcia modlitewnego ludziom, aby zanoszone dzisiejszego wieczoru wezwania: „Радуйся, премилосердая Мати, всех нас любовию Своею покрывающая” były duchowym pocieszeniem dla naszej Cerkwi Chrystusowej.

fot. Tymoteusz Kozka