WIADOMOSCI.CERKIEW.PLJubileusz X-lecia warszawskiego koła terenowego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Jubileusz X-lecia warszawskiego koła terenowego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Aleksandra Honczar, 21 lutego 2016

20 lutego 2016r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyły się obchody Jubileuszu X-lecia warszawskiego koła terenowego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego.

Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią w kaplicy św. Cyryla i Metodego, współcelebrowaną przez ks. Andrzeja Baczyńskiego, ks. Michała Kaczora , ks. Łukasza Ławreszuka , ks. hieromnicha Pawła Karczewskiego w asyście hierodiakona Piotra Dawidziuka. Swoim śpiewem nabożeństwo uświetnił Kameralny Chór Żeński Św. Lidii. Po Liturgii odsłużony został molebien dziękczynny za minione 10 lat działalności.

Po skromnym poczęstunku rozpoczęto część artystyczno-plenarną. Na wstępie zebranych gości powitał przybyły z Maastricht ks. hieromnich Paweł Karczewski. W swoim przemówieniu wielokrotnie odwoływał się do słów apostoła Pawła czytanych podczas Świętej Liturgii, oraz podkreślał, że w działalności Bractwa nie można zapominać o Bogu i to w Nim należy pokładać wszelkie nadzieję. Duchową ucztę dla zebranych zapewnił występ Kameralnego Chóru Żeńskiego św. Lidii z warszawskiej Woli.

Po wystąpieniu chóru głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który w swoim słowie skierowanym do przybyłych zaznaczył jak ważna jest pamięć o historii – „ Kto nie pamięta o historii, ten nie docenia teraźniejszości”. Eminencja wielokrotnie podkreślał, że Bractwo jest kontynuatorem tradycji oraz wspominał trudności jakie towarzyszyły zarejestrowaniu organizacji. Arcypasterz napomniał także, że należy pamiętać o tym, że jeśli swoboda nie idzie w parze z odpowiedzialnością, staje się destrukcyjna.

Na zakończenie swojego wystąpienia Eminencja, w imieniu Świętego Soboru Biskupów, przyznał najbardziej zasłużonym działaczom ordery Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. Nagrody otrzymały następujące osoby: Jan Bołtromiuk i Andrzej Pawlak (order III stopnia), Jan Sorokosz (order II stopnia).

Następnie Przewodniczący Zarządu Centralnego, Bazyli Piwnik wręczył podziękowania najbardziej zaangażowanym bratczykom. Przewodniczący wspomniał także o zauważalnym wzroście aktywności społeczeństwa oraz skutkach szerzenia działalności Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. Szczegółową historię warszawskiego koła terenowego przestawił jego przewodniczący – Jan Bołtromiuk.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część plenarna. Jako pierwszy wystąpił profesor Aleksander Naumow, znany slawista, literaturoznawca i historyk. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i profesor Uniwersytetu Ca Foscari w Wenecji. Przybliżył on zebranym temat: „Rola dziedzictwa kulturowego św. Św. Cyryla i Metodego w uwarunkowaniach współczesnej Europy”. Natomiast referat „Cerkwie w dawnej Warszawie” przedstawiony przez ks. Doroteusza Sawickiego – wykładowcę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – zakończył plenarną część spotkania.

Miłym akcentem wydarzenia były życzenia złożone na ręce Przewodniczącego warszawskiego koła terenowego przez przedstawicieli Zarządu Centralnego oraz innych kół terenowych.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów spotkania była premiera polskiej wersji filmu „Przypowieści” (Pritczi). Film został zrealizowany przez Bractwo Świętych Cyryla i Metodego oraz ekipę filmową Redakcji Prawosławnego Serwisu Internetowego Cerkiew.pl. Film jest już drugą wspólną produkcją tych dwóch organizacji. Podobnie jak w przypadku pierwszego filmu „Opiekun Morza Śródziemnego” (dostępnego na kanale YouTube serwisu Cerkiew.pl) nagrania lektora dokonano w Studiu Filmowym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ostatnim punktem przed przerwą obiadową była prezentacja wystawy autorstwa Andrzeja Pawlaka „Cerkwie w dawnej Warszawie”.

Jubileusz zakończył się panelem wspomnień.

fot. Daniel Grygiewicz