XV Modlitewne Spotkanie Studentów

Paweł Turyczyński, 13 października 2020

W dniach 9-11.10.2020 odbyło się XV Modlitewne Spotkanie Studentów. W tym roku to wydarzenie po raz pierwszy zawitało do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie gościliśmy studentów m.in. z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Lublina i okolicznych miejscowości.

Piątek rozpoczęliśmy nabożeństwem wieczornym, po którym udaliśmy się w kierunku monasterskiej altany. Tam, w ramach gry terenowej zostaliśmy podzieleni na zespoły i wyruszyliśmy w poszukiwaniu punktów rozmieszczonych na terenie całego klasztoru. Naszymi zadaniami było m.in. rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek, czy układanie puzzli. W ten sposób mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę o Cerkwi oraz Biblii. Dzień zakończyła kolacja i rozmowy przy ognisku.

W sobotę o godzinie 8:00 rozpoczęła się Boska Liturgia, podczas której zgromadzeni studenci uczestniczyli w sakramencie Eucharystii. Po śniadaniu udaliśmy się na warsztaty robienia świec. Mogliśmy „od kuchni” zobaczyć, jakiego używa  się do tego sprzętu i materiałów oraz jakie to ciężkie zajęcie. Kolejnym punktem programu były prace na rzecz monasteru. Udało nam się przewieźć drewno na zimę, umyć okna oraz uprzątnąć monasterskie ogrody. W ten sposób mogliśmy nie tylko pomóc braciom, ale również bliżej się poznać.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z arcybiskupem Grzegorzem, opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów oraz o. Piotrem, przełożonym monasteru św. Onufrego. Podczas wspólnej rozmowy poznaliśmy historię powstania monasteru oraz zgłębiliśmy wiedzę na temat istoty świętej Eucharystii w naszym życiu. Był to również czas przeznaczony na zadawanie pytań. Sobotni wieczór poświęciliśmy na czytanie modlitw przed Eucharystią.

Modlitewne Spotkanie Studentów zwieńczyła w niedzielę Boska Liturgia, podczas której JE Arcybiskup Grzegorz w słowach skierowanych do studentów przywołał żywot św. Onufrego, który spędził swoje życie na pustyni. To właśnie miejsce było jego „uniwersytetem”, gdzie nauczył się rzeczy najważniejszych, pozwalających mu wejść na inną płaszczyznę, być i żyć w innym wymiarze – bliżej Boga. JE Arcybiskup Grzegorz na zakończenie życzył przybyłym studentom, aby światło Chrystusowej łaski, które prowadziło św. Onufrego, prowadziło również i ich. Powinniśmy się starać, aby nie stracić tego światła, ponieważ to dzięki niemu jesteśmy szczęśliwi. Chodząc w dzień czy w nocy, człowiek nigdy się nie potknie, dlatego że „światło” ukazuje mu drogę, jak betlejemska gwiazda, która nieprzerwanie prowadziła mędrców ku Synowi Bożemu.