Zakończenie roku w cieplickiej Szkole Śpiewu

ks. Marek Kiślak, 07 czerwca 2016

W minioną sobotę miało miejsce zakończenie roku w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego w Cieplicach. Dzień wcześniej po skróconych zajęciach odbyła się rada pedagogiczna oraz ognisko dla studentów.

Ostatni zjazd w roku szkolnym 2015/16 zakończył dziękczynny molebień w kaplicy św. Stefana. Nabożeństwu przewodniczył założyciel i dyrektor szkoły Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jeremiasz. Arcybiskup w słowie skierowanym do studentów podkreślił rangę i wymiar zdobywanej wiedzy w zakresie śpiewu cerkiewnego i języka liturgicznego. Wskazał na szczególne znaczenie zdobywanych umiejętności dla Cerkwi i świata. Następnie nastąpiło wręczenie świadectw i pamiątkowych ikon.

Promocję na rok następny otrzymało 18 studentów, natomiast 5 zakończyło czwarty, ostatni rok nauki. Zgodnie z postanowieniem rady pedagogicznej w październiku bieżącego roku osoby pragnące zdobyć Dyplom Ukończenia Szkoły Śpiewu będą mogły podejść do egzaminu końcowego. Pozytywny wynik egzaminu da im możliwość ubiegania się o pracę w diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Szczegóły dotyczące szkoły dostępne są na stronie internetowej placówki szkolaspiewu.cerkiew.pl oraz na stronie parafii w Cieplicach cieplice.cerkiew.pl. Wkrótce warunki rekrutacji na rok następny i wszelkie istotne informacje.

Szkoła Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego w Cieplicach powstała w 2010 r. Celem działalności placówki jest wykształcenie nowych kadr psalmistów, którzy w przyszłości wezmą na siebie odpowiedzialność związaną z organizacją śpiewu w parafiach diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Fot. Dariusz Starzyński, autor