Kolejny etap rekonstrukcji fresków w Supraślu

monaster-suprasl.pl, 05 października 2020

We wrześniu w Supraskim Monasterze ukończone zostało odtwarzanie fresków na północnej ścianie nawy głównej. To kontynuacja programu ikonograficznego z poprzednich ścian – południowej i zachodniej. W pierwszym rzędzie znalazły się sceny chrystologiczne (np. Zmartwychwstanie), w drugim – sceny z akatystu ku czci Bogurodzicy, w trzecim – medaliony z wyobrażeniami młodych męczenników (m.in. Platona, Irynarcha), w czwartym zaś rzędzie (najniższym) – przedstawienia świętych mnichów-ascetów, chociażby Antoniego Wielkiego, Makarego Wielkiego, Pawła z Teb, Juliana Egipskiego.

Proces nadzoruje specjalista w dziedzinie konserwacji zabytków Krzysztof Stawecki. – Technika fresco jest już w obecnych czasach rzadko używana – mówi konserwator – Stosowano ją często w dawnych czasach, bo zapewniała największą trwałość. Do najbardziej znanych obiektów w Europie zachodniej, których ściany pokryte są freskami, należy Kaplica Sykstyńska w Rzymie z malowidłami pędzla Michała Anioła. Krystyna Stawecka, teolog i historyk sztuki, dodaje: – Supraskie freski zostały stworzone przez serbskiego ikonografa o imieniu Nektariusz, ale wiadomo, że miał on swoich pomocników. Badacze mówią, że było ich na pewno trzech, co widać po różnych stylach malarskich. Staramy się teraz odtworzyć zarówno program, jak i styl charakterystyczny dla XVI wieku.

Bizantyjskie malowidła ścienne odtwarzane są na podstawie „Programu Konserwatorskiego prac odtworzenia XVI-wiecznych fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu”. Proces rekonstrukcji trwa od 2016 roku. Dotychczas udało się odtworzyć freski w kopule, tubusie, na sklepieniach, łukach, w części ołtarzowej oraz na południowej i zachodniej ścianie nawy głównej.

Po ukończeniu prac na ścianie północnej,  ikonografowie przystąpili do wykonywania fresków na dwóch centralnych kolumnach w nawie głównej. – Przedstawiane są tam postaci – tłumaczy Jan Grigoruk, historyk sztuki i ikonograf – czterdziestu ośmiu świętych wojowników, którzy męczeńsko oddali swoje życie za Chrystusa. Wśród świętych znajdą się m.in. święci: Jerzy Zwycięzca, Dymitr z Tesalonik, Longin Setnik, Leoncjusz, Sergiusz, Bachus, Walenty, Wiktor, Eugeniusz, Maurycy, Nestor.

Kolejne przewidziane na ten rok prace to freski na filarach, w rozbudowanym narteksie (przedsionku) i pomieszczeniu dla chóru o łącznej powierzchni ok. 800 m2. Prace wykonywane będą wyłącznie ze środków własnych.

Reportaż o supraskich freskach można będzie obejrzeć we wtorek, 6 października o godz. 6.45 na antenie TVP2. Będzie potem dostępny w serwisie vod.tvp.pl.

„O najsławniejsza Matko, któraś zrodziła Słowo świętsze od wszystkich świętych, przyjmij tę naszą modlitwę i wybaw nas wszystkich od nieszczęść…”. Do kogo jak nie do Najświętszej Bogurodzicy zwracamy się w trudnych chwilach, przytłoczeni codziennością, smutkami, strachem czy cierpieniem? To właśnie Najczystsza Dziewica, Matka Boża jest niezachwianym murem dla wszystkich do Niej przybiegających. To właśnie Jej poświęcona jest główna świątynia Monasteru Supraskiego, jak i cały Monaster. Bracia wspólnoty zwracają się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne wspólne dzieło odbudowy Monasteru Supraskiego. Zapewniają o codziennej modlitwie za wszystkich ofiarodawców podczas Św. Liturgii i przed cudotwórczą Supraską Ikoną Bogurodzicy – by Miłosierny Pan Bóg zapisał imiona darczyńców Monasteru w Księdze Życia i zachował ich w zdrowiu duchowym i cielesnym.

Prosimy o dalsze dobrowolne ofiary:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

Fotografie: Sławomir Kiryluk

Za: monaster-suprasl.pl