Porządkowanie cmentarza w Szudziałowie

Filip Wołosiuk, 02 października 2020

Każdy skrawek ziemi naznaczony jest historią i wydarzeniami, które zmieniają jej oblicze. W Szudziałowie do czasów bieżeństwa istniała cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy i cmentarz. Obecnie na miejscu świątyni wznosi się dom kultury. Cmentarz zaś porastają drzewa i krzaki.

Z inicjatywy biskupa supraskiego Andrzeja, Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu i Parafia Prawosławna św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach zorganizowały w sobotę 19 września porządkowanie cmentarza w Szudziałowie. W akcji uczestniczyli suprascy chórzyści, mnisi oraz ludzie dobrej woli. W wydarzenie włączyli się duchowni: o. Mirosław Łuciuk - gospodarz terenu i proboszcz parafii w Jurowlanach oraz Kruszynianach, o. Adrian Charytoniuk - proboszcz parafii w Samogródzie, o. Aleksander Klimuk - proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym. Wsparcie okazali również: Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz, wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz i straż graniczna.

Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na ucztę duchową. W ostrowskiej cerkwi odsłużona została wieczernia, następnie wszyscy udali się na wspólną agapę.

Cmentarz w Szudziałowie zmienił wygląd, lecz zostało jeszcze dużo pracy na przyszłość. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych akcjach.