Poświęcenie domu parafialnego parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

protodiakon Wiaczesław Perek, 01 października 2020

30 września, w dniu modlitewnej pamięci św. Męczennic Wiery, Nadziei, Luby oraz ich matki Zofii, JE Najprzewielebniejszy Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa, Arcybiskup poświęcił ikonę Świętych Męczennic, która w przyszłości znajdzie się w parafialnej świątyni.

Po nabożeństwie do zebranych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha pozdrowił wszystkie panie noszące imiona Wiery, Nadziei, Luby oraz Zofie. Następnie Arcybiskup wręczył Listy pochwalne za wkład w rozbudowę domu parafialnego.

Zakończeniem uroczystości było poświęcenie nowego domu parafialnego, którego budowa rozpoczęła się ponad dwa lata temu. Arcybiskup Jakub zwracając się do wspólnoty parafialnej powiedział m.in., że prosząc Boga o Jego błogosławieństwo dla domu, nie mamy na myśli jedynie budynku. Wręcz przeciwnie, prosimy w modlitwach o zachowanie w Bożej Opiece wszystkich mieszkańców tego domu oraz w wypadku domu parafialnego - wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Arcypasterz podziękował także proboszczowi ks. prot. Piotrowi Pietkiewiczowi za trud budowy, życząc jednocześnie, by nowe parafialne pomieszczenia zawsze były oblegane przez parafian.

Dom parafialny Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych na białostockim osiedlu Wygoda znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Wysockiego. Wraz z objęciem stanowiska proboszcza przez ks. prot. Piotra Pietkiewicza, w porozumieniu z Radą Parafialną, postanowiono przebudować stary dom parafialny oraz dobudować nową jego część. W nowej części mieści się duża sala na kilkadziesiąt osób z zapleczem kuchennym, mniejsze sale przeznaczone na spotkania bractw i chórów oraz mieszkania dla duchownych.

Więcej o życiu parafii Wszystkich Świętych na stronie internetowej parafii

Fotografie: Jarosław Charkiewicz

Za: orthodox.bialystok.pl