Spotkanie leśników z duchowieństwem

Katarzyna Bisz, 06 czerwca 2016

Dnia 23 maja miał miejsce zjazd leśników i duchowieństwa prawosławnego. Motto spotkania brzmiało „Las inaczej”. Gospodarzem seminarium było Nadleśnictwo Supraśl, a wzięło w nim udział wielu znakomitych gości z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Arcybiskupem Sawą, Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i całej Polski na czele.

Swoja obecnością zaszczycili także Arcybiskup Białostocki i Gdański Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Biskup Siemiatycki i Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Biskup Supraski Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, a także liczni księża dziekani oraz proboszczowie parafii dekanatów białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, bielskiego i gródeckiego. Lasy Państwowe, poza gospodarzem spotkania nadleśniczym Nadleśnictwa Supraśl Bogdanem Kolendą, reprezentowali: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku Andrzej Gołembiewski, Zastępca Dyrektora Piotr Czyżyk, Naczelnik Organizacji i Kadr Marzena Obzejta, Naczelnik Wydziału Administracji RDLP Paweł Górski, Główny Specjalista w RDLP Maria Protasiewicz oraz nadleśniczowie licznych nadleśnictw. W seminarium wzięła udział również Anna Pikus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która odczytała specjalny list Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego skierowany do uczestników seminarium.

Kameralna część spotkania miała miejsce w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, gdzie gościny udzielił jego dyrektor Marian Sacharewicz. Po przywitaniu przez Nadleśniczego Kolendę i przedstawieniu wszystkich obecnych głos zabrał Dyrektor RDLP Andrzej Gołembiewski. Mówiąc o pracy leśników poruszył także aktualny niezwykle ważny temat Puszczy Białowieskiej i problemów z jej ratowaniem. Przedstawił zebranym przebieg wydarzeń i podejmowane decyzje, które wpłynęły na obecny stan puszczy, a także niezbędnych kroków, jakie leśnicy muszą podjąć dla jej ratowania. Metropolita Sawa, który zabrał głos jako kolejny mówca, w niezwykle ciepłych słowach wyraził uznanie dla pracy leśników. Odniósł się też do poruszonej sprawy Puszczy Białowieskiej, wyrażając zrozumienie i udzielając poparcia dla planowanych działań. Przytoczył także cytat z Pisma Świętego o roli człowieka w przyrodzie. Zarówno metropolita Sawa, jak i pozostała część obecnego duchowieństwa podziękowali za rzeczowe wyjaśnienie tego zagadnienia z punktu widzenia leśników. Wskazali także na możliwość przedstawiania tego punktu widzenia wśród wiernych. Ważnym punktem tej części seminarium było odznaczenie nadleśniczego Kolendy przez metropolitę Sawę orderem Marii Magdaleny trzeciego stopnia. Ostatnim punktem programu w Ośrodku Wsparcia była prezentacja pokazująca Nadleśnictwo Supraśl od innej strony niż ta związana z gospodarką leśną.

Wybór Łaźni na miejsce spotkania nie był przypadkowy. Goście odwiedzili budowaną nieopodal ośrodka drewnianą cerkiewkę i wraz z zebranymi mieszkańcami zatrzymali się tam na modlitwę. Po jej zakończeniu nadleśniczy przekazał na ręce proboszcza supraskiej parafii ks. archimandryty Andrzeja ufundowany przez Nadleśnictwo Supraśl krzyż ołtarzowy do łaźnieńskiej świątyni.

Również nieopodal Łaźni znajduje się utworzona niedawno przez Nadleśnictwo Supraśl bartnicza ścieżka edukacyjna, której zaprezentowanie stanowiło kolejny punkt programu. Goście z zainteresowaniem wysłuchali relacji o realizowanym projekcie odtwarzania dawnego bartnictwa i ratowania dzikich ras pszczół. Obejrzeli też znajdujące się na ścieżce barcie i kłody bartne.

Zebranym zaprezentowano także arboretum w Kopnej Górze. Po krótkim spacerze dostojni goście posadzili na pamiątkę tego spotkania drzewo, obok którego umieszczony został głaz ze stosowną tabliczką informującą o wydarzeniu. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli na cmentarz wojenny z 1831 roku, gdzie złożyli kwiaty.

Kwiaty zostały złożone również, po przejeździe z Kopnej Góry, w krypcie supraskiej cerkwi Zwiastowania NMP na grobie arcybiskupa Mirona Chodakowskiego, prawosławnego ordynariusza wojskowego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Zebrani obejrzeli także niewielkie klasztorne muzeum poświęcone jego pamięci.

Za: monaster-suprasl.pl