Podwyższenie Krzyża w Sanoku

Jakub Antonowicz, 28 września 2020

27 września, w dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Jego Ekscelencja arcybiskup Paisjusz przybywa do królewskiego miasta Sanoka.

Władykę u wejścia do cerkwi witają dzieci, Rada Parafialna, burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz proboszcz ks. mitrat Jan Antonowicz.

Rozpoczyna się św. Liturgia, arcybiskupowi Paisjuszowi asystuje duchowieństwo Dekanatu Sanockiego, a także ks. mitrat Roman Dubec z Gorlic, ks. prot. Władysław Masajło z Białegostoku, ks. Jan ze Słowacji oraz protodiakon Antoni Jary.

Po Ewangelii ze słowem homilii do wiernych zwraca się władyka. Arcypasterz podkreśla rolę chrześcijańskiego niesienia krzyża na podstawie historii tutejszej diecezji, wzywając do życia w prawdzie, miłości, wierze i nadziei, a nie w grzechu i złudnych obietnicach tego świata.

Śpiewa chór pd. imości Marianny Jarej.

Podczas Liturgii obecni są już wspomniany burmistrz Sanoka: Tomasz Matuszewski, wiceburmistrzowie: Grzegorz Kornecki i Artur Konrad, sekretarz miasta: Bogdan Struś, oraz Wielki Archont i przewodniczący Bractwa Św.św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik.

Jego Ekscelencja arcybiskup Paisjusz serdecznie dziękuje wszystkim wiernym zebranym na sanockim święcie, duchowieństwu oraz gościom.

Następnie głos zabiera Bazyli Piwnik, który wręcza przyznane przez kapitułę Ordery Św. Braci Sołuńskich, za szczególne zasługi dla krzewienia kultury prawosławnej i oświaty: złoty – arcybiskupowi Paisjuszowi oraz srebrne: ks. mitratowi Janowi Antonowiczowi, Michałowi Gocko i imości Mariannie Jarej.

Następnie głos zabiera burmistrz miasta Sanoka, który wręcza władyce statuetkę Grzegorza z Sanoka – jako szczególne wyróżnienie od królewskiego grodu. Arcybiskup dziękując w imieniu nagrodzonych i własnym, życzy władzom samorządowym i mieszkańcom Sanoka oraz Bractwu Św. Św. Cyryla i Metodego, aby Pan Bóg ochraniał ich siłą Życiodajnego Krzyża od wszelkiego zła.

Jako ostatni zabrał głos proboszcz ks. mitrat Jan Antonowicz, który wyraził przede wszystkim władyce, władzom samorządowym, Wielkiemu Archontowi, jak i wszystkim wiernym słowa wdzięczności za przybycie na święto i wspólną modlitwę.


Informujemy, że retransmisja sanockiej Liturgii odbędzie się w niedzielę 4 października
na kanale TVP Kultura o godz. 700

Fotografie: Jakub Antonowicz

za: orthodox.pl