polska: Ku czci Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w Chełmie

Ku czci Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w Chełmie

Łukasz Łoś, 04 czerwca 2016

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę czerwca, zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów PAKP, społeczność prawosławna już po raz 13. przeżywa pamięć Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Uroczystości rozpoczęły się już w piątek całonocnym czuwaniem. Z inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Włodawy wyruszyła do Chełma piesza pielgrzymka integrująca młodzież z Białostocczyzny, Chełmszczyzny, Łemkowszczyzny, a także z Białorusi i Ukrainy.

Tegorocznym uroczystościom w wigilię i święta przewodniczył hierarcha sąsiedniej diecezji na Ukrainie Włodzimierz, biskup włodzimierz-wołyński i kowelski, któremu asystowali biskup lwowski i galicki Filaret oraz władyka Paisjusz, biskup gorlicki.

Przed rozpoczęciem wieczornego nabożeństwa do Chełma dotarła pielgrzymka młodzieży, którą akordami dzwonów powitała chełmska cerkiew na czele z jej proboszczem księdzem mitratem Janem Łukaszukiem.

Tego sobotniego wieczora w świątecznym nabożeństwie wzięli udział również goście z partnerskiego ewangelickiego okręgu kościelnego Balingen.

Na zakończenie nabożeństwa władyka Abel podziękował przybyłym do Chełma hierarchom, pielgrzymom z Polski, z Towarzystwa „Chołmszczyna” ze Lwowa, gościom z Niemiec, jak też miejscowej społeczności prawosławnej.

Fot. Mateusz Jaszczuk, Dmytro Polichuk