świat: Zmarł o. archimandryta Tymoteusz (Sakkas) z monasteru Paraklitu (Grecja)

Zmarł o. archimandryta Tymoteusz (Sakkas) z monasteru Paraklitu (Grecja)

24 września 2020

Ze smutkiem informujemy, że w godzinach popołudniowych 23 września w swej zakonnej celi po długotrwałej chorobie zasnął w Panu archimandryta Tymoteusz.

Ojciec Tymoteusz urodził się 22 stycznia 1933 w ZSRR w rodzinie greckich emigrantów Jerzego i Despiny Sakkas. Familia Sakkas wywodziła się z Pontu, z którego musiała emigrować na skutek czystek, jakich na chrześcijanach dopuszczali się Turcy. Rodzina o. Tymoteusza osiedliła się na Krymie, najpierw w Eupatori, a następnie w Sewastopolu. W związku z tym, że rodzice nie chcieli zrzec się greckiego obywatelstwa, byli poddawani szykanom i wywózkom, najpierw w 1938 roku, kiedy Grecy zostali wysiedleni z Eupatori, a następnie w 1944, gdy władze sowieckie wysiedliły ich wszystkich z Krymu. Rodzina o. Tymoteusza została zesłana do Uzbekistanu. Do Grecji rodzina Sakkas po wielu trudach i perypetiach dotarła w 1948 r.

W ojczyźnie młody Tymoteusz już w gimnazjum związał swoje życie z „Bractwem Św. Trójcy”, nad którym opiekę sprawował o. Cherubin (Karambelas).

W 1962 roku otrzymał święcenia diakońskie, a rok później ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. W 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1966 roku został proboszczem cerkwi św. Trójcy w Atenach.

W 1980 roku, po archimandrycie Ignacym (Pouloupatis) został wybrany przez braci Monasteru Paraklit w Milesi (Attyka) niedaleko Aten na nowego ihumena. Przełożonym klasztoru pozostawał do marca br., gdy zrzekł się tej funkcji z powodu złego stanu zdrowia.

Do br. był duchowym opiekunem „Bractwa Św. Trójcy” i dyrektorem „Ruskiego Domu” (Dom Opieki Społecznej) w Atenach.

Dzięki jego staraniom monaster Paraklitu wydawał książki teologiczne w wielu językach, również w jęz. polskim.

Za swą pracę na rzecz Cerkwi Prawosławnej wielokrotnie był nagradzany, m.in. w 2011 roku Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny drugiego stopnia, nadanym przez Święty Sobór Biskupów PAKP.

Ojciec Tymoteusz kilkakrotnie przebywał w Polsce. Ostatni raz w 2014 roku, gdy uczestniczył w położeniu kamienia węgielnego pod budowę cerkwi w Zgorzelcu, której był jednym z inicjatorów.

Wielokrotnie w monasterze Paraklitu gościł hierarchów, duchownych i wiernych naszej Cerkwi w Polsce. Od 2004 roku datuje się współpraca pomiędzy monasterem a Prawosławną Diecezją Wrocławsko – Szczecińską.

Archimandryta Tymoteusz (Sakkas) był mnichem niezwykle skromnym, dobrym i lubiącym pracę; kapłanem, który sprawował każde nabożeństwo tak,  jakby było ono ostatnie w jego życiu. Był człowiekiem modlitwy i świętego życia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 września o godzinie 16:00 w monasterze Paraklitu.

Wiecznaja pamiat’
Αἰωνία ἡ μνήμη.