Rozpoczęły się prace renowacyjne we Wrocławiu

Ks. Jarosław Biryłko , 22 września 2020

Z inicjatywy i błogosławieństwa Abp Jerzego ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej rozpoczęły się prace przy renowacji zabytkowej stolarki okiennej wraz z witrażami w cerkwi Katedralnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.

I etap prac zakłada remont 8 okien, najbardziej zdegradowanych i wymagających podjęcia pilnych prac.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich autorstwa mgr Sławomira Oleszczuka - Dyplomowanego Konserwatora Dzieł Sztuki i Witrażysty. Podstawowym założeniem jest zachowanie witraży Adama Stalony-Dobrzańskeigo i przede wszystkim zamontowanie prawidłowo wentylowanych oszkleń ochronnych. Zastosowanie szyb bezpiecznych 3.3.1 w nowych oszkleniach ochronnych zapewni:

- większe bezpieczeństwo przed aktami wandalizmu, użytkowaniem obiektu i innymi mechanicznymi uszkodzeniami
- większą termoizolację w porównaniu ze zwykłymi szybami
- wyciszenie wnętrza.

Okna zostaną zdemontowane, podane pracom konserwatorkom zgodnie ze sztuką konserwatorską i pracami opisanymi w programie prac, a następnie ponownie zamontowane i zabezpieczone.

Całkowity koszt zadania przewidziany na ten rok wynosi : 208 880,72 zł. Na ten cel pozyskano środki finansowe w kwocie 200 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MSWiA (Fundusz Kościelny), a pozostałą kwotę stanowi wkład własny.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć wspaniałą inicjatywę przywracania blasku świątyni katedralnej prosimy o wsparcie i wpłaty na:
Parafia Katedralna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
ul. Św. Mikołaja 40
50-128 Wrocław
PKO: 54 1020 5242 0000 2802 0150 2988

Za ofiary i wsparcie Spasi Hospodi.