Koncert Inauguracyjny w Hajnówce

Justyna Marczuk, 15 września 2020

W poniedziałkowe popołudnie 14 września 2020 roku już po raz XXXIX w hajnowskim Soborze Św. Trójcy rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju festiwal musiał zostać przesunięty ze standardowego majowego teminu na wrzesień.

 
Od 39-ciu lat festiwal odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jak co roku uroczystość otwarcia festiwalu rozpoczął molebień, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski. Wśród obecnych byli także Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki.

W uroczystości inauguracji festiwalu wzięli udział licznie zgromadzeni goście, wśród których byli m.in.: Pan Minister Dariusz Piątkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz wielbiciele muzyki cerkiewnej.

Po wspólnej modlitwie za pomyślność tegorocznej edycji festiwalu, Arcybiskup Bielski Grzegorz odczytał okolicznościowy list Jego Eminencji metropolity Sawy. Metropolita w swoim przesłaniu podkreślił, jak wielkim darem jest śpiew i muzyka, szczególnie cerkiewna. Zwrócił także uwagę na to, iż w przeciągu minionych lat festiwal skupiał tysiące słuchaczy i setki chórów, co miało ogromne znaczenie w jednoczeniu wiernych. Metropolita przytoczył piękne słowa Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza: „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”, mówiąc tym samym, że „Słowa te są jednocześnie testamentem dla festiwalu hajnowskiego”. Arcypasterz w swym przesłaniu kilkukrotnie podreślił wagę śpiewu cerkiewnego, który „(...) jest przelaniem wiary, miłości i nadziei Boga, który pozwala nam łączyć się z Aniołami i wychwalać swojego Stwórcę”.

W imieniu dyrektora festiwalu ks. mitrata Michała Niegierewicza, dziekana okręgu hajnowskiego, zgromadzonych gości przywitał ks. mgr Mariusz Jurczuk. Nadmienił, iż poraz kolejny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda objął festiwal swoim honorowym patronatem, a finansowego wsparcia w tej edycji festiwalu udzieliło organizatorom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spośród przybyłych gości głos zabrał Pan Roman Czepe, który zwrócił uwagę na to, że śpiew cerkiewny zawsze jest modlitwą oraz oddaniem serca i umysłu Panu Bogu. Podziękował organizatorom za zaproszenie, a także za cudowne przeżycia, jakich dostarcza wszystkim hajnowski festiwal.

Oficjalnego otwarcia XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020 dokonał burmistrz miasta Hajnówka Pan Jerzy Sirak.

Podczas koncertu inauguracyjnego XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2020 wystąpił Reprezentacyjny Chór Soboru św. Trójcy z Hajnówki. Chór pod dyrekcją ks. Pawła Korszaka wykonał 16 utworów, dostarczając słuchaczom wielu przeżyć duchowych. Koncert prowadził ks. protodiakon mgr Marek Maciuka.

Przesłuchania konkursowe tegorocznej edycji festiwalu będą miały nieco inną formę niż dotychczas. Będą one podzielone na dwie części: chóry z Polski wystąpią w Soborze Św. Trójcy, natomiast tuż po zakończeniu ich występów odbęda się przesłuchania online chórów zza granicy. Taka forma będzie możliwa dzięki urzejmości serwisu internetowego cerkiew.pl. Ponadto wszystkie wydarzenia związane z tegorocznym festiwalem będzie można śledzić „na żywo” dzięki hajnowskiej Telewizji Podlasie. Pierwszy dzień przesłuchań konkursowych zaplanowany jest na czwartek 17 września o godz. 16. Serdecznie zapraszamy.

Fotografie: Tomasz Grześ