Uroczystości ku czci św. Maksyma w Gorlicach

ks. prot. Andrzej Grycz, 08 września 2020

5 września w wigilię niebiańskiego wspomnienia św. Maksyma do gorlickiej katedry przybywają zacni goście w osobach: arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla oraz biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, którzy wraz z gospodarzem arcybiskupem przemyskim i gorlickim Paisjuszem przewodniczą świątecznemu całonocnemu czuwaniu. Śpiewa Męski Chór Diecezjalnego Ośrodka Kultury w Gorlicach – „Kliros” pod kierownictwem ks. Jarosława Grycza.

W sam dzień święta o godzinie 8.30 przed świętymi relikwiami (cs. moszczami) św. Maksyma zostaje odprawiony akatyst.

O godzinie 9.50 Rada Parafialna i proboszcz gorlickiej katedry, ks. mitrat Roman Dubec, witają hierarchów przybyłych na gorlickie uroczystości. Rozpoczyna się Święta Liturgia, której przewodniczy arcybiskup lubelski i chełmski Abel, wraz z arcybiskupem przemyskim i gorlickim Paisjuszem i biskupem łódzkim i poznańskim Atanazym, w asyście 14 duchownych i protodiakona.

Po Ewangelii z pouczającym płomiennym słowem do ponad 300 wiernych zebranych w świątyni zwrócił się arcybiskup Abel. Hierarcha wezwał wszystkich do stania na straży wiary praojców - św. Prawosławia, szczególnie w tym trudnym pandemicznym czasie nie lękając się niczego, a odnajdując radość w jedności eucharystycznej z samym Chrystusem, tak jak to czynił św. Maksym. Władyka wezwał do wierności testamentowi św. Maksyma zawartemu w słowach "Niech żyje Święte Prawosławie", który powinien być naszym drogowskazem. Uroczystą św. Liturgię upiększa swym modlitewnym śpiewem chór katedry Świętej Trójcy w Gorlicach p/d ks. Jarosława Grycza.

Po zakończeniu Liturgii i uroczystej procesji z relikwiami św. Maksyma wokół gorlickiej cerkwi, ordynariusz Diecezji Przemysko – Gorlickiej, arcybiskup Paisjusz podziękował hierarchom za wspólną modlitwę i trud przybycia do Gorlic. Arcypasterz dziękuje także duchowieństwu naszej diecezji oraz księżom z Białegostoku i Słowacji. Władyka słowa wdzięczności wyraził także diecezjalnemu Bractwu Młodzieży Prawosławnej za zorganizowanie pieszej pielgrzymki ze Żdyni do Gorlic – przeszliście drogą, którą stąpał Święty Maksym i zaświadczyliście możnym tego świata, że Św. Prawosławie żyje! (w tym roku w pielgrzymce wzięło udział ponad 30 osób); pielgrzymom z Podlasia, Białej Podlaskiej, Warszawy, Krakowa Słowacji i Austrii, którzy przybyli do relikwii św. Maksyma.

Arcybiskup Abel w imieniu wszystkich hierarchów podziękował władyce Paisjuszowi i jego najbliższym pomocnikom za godne niesienie świadectwa Św. Prawosławia na umęczonej podkarpackiej ziemi.

Po tej wielkiej uczcie wiary rozchodzimy się do naszych domów odnowieni duchowo, aby nieść światu prawdę naszej zbawiennej wiary.

Przybyli pielgrzymi otrzymali przy cerkwi poczęstunek przygotowany przez Proboszcza i wiernych gorlickiej parafii.

Święty Maksymie módl się do Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, aby napełnił serca ludzi prawosławnych miłością do Cerkwi i zdecydowaniem, aby mocno trzymali się Wiary ojców… (fragment modlitwy).


Fotografie: archiwum diecezji

Za: orthodox.pl