polska: Konferencja Matuszek diecezji warszawsko-bielskiej

Konferencja Matuszek diecezji warszawsko-bielskiej

Anna Barszczewska, 05 czerwca 2016

31 maja br. w parafii św. Dymitra w Hajnówce odbyła się XVIII Konferencja Matuszek diecezji warszawsko-bielskiej. Przybyło na nie ponad sto żon duchownych. Spotkaniu przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Wzorem lat ubiegłych spotkanie rozpoczęto Świętą Liturgią. W kazaniu skierowanym do zgromadzonych metropolita Sawa nawiązał do przewodniego tematu zgromadzenia, który brzmiał: „Matuszka w obliczu współczesnych zjawisk patologicznych – ocena moralno-prawna.” Proboszcz parafii, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz zwracając się do Jego Eminencji, w imieniu zgromadzonych złożył życzenia i wręczył kwiaty z okazji przypadającej w tym dniu rocznicy ingresu na godność metropolity.

Robocza część konferencji odbyła się w jednej z sal na terenie miasta. Obrady otworzył metropolita Sawa. Następnie matuszka Irena Kuryłowicz wyszczególniła i scharakteryzowała zjawiska patologiczne obserwowane we współczesnym świecie. Przedstawiła temat od strony moralnej, uwzględniając doświadczenia nabyte podczas wykonywanego zawodu pielęgniarki w szpitalu psychiatrycznym. Wykorzystując prezentację multimedialną, kolejna prelegentka, matuszka Anna Lewczak, ukazała różnorodność zjawisk patologicznych i przedstawiła regulacje prawne odnoszące się do przedstawianych zachowań. Matuszka Elżbieta Sterlingow swoją wypowiedź oparła o teologiczne rozważania zjawisk patologicznych jako grzechu. Diakon Paweł Filinowicz przybliżył zgromadzonym temat „gender” i uczulił na zagrożenia płynące z akceptacji takich postaw. Podczas konferencji matuszki miały okazję wymiany swoich poglądów i doświadczeń.

Ksiądz Jerzy Ackiewicz wraz z matuszką Marią dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej przyjąć dostojnych gości. Po wspólnym posiłku uczestnicy mieli możliwość odbycia podróży po Puszczy Białowieskiej kolejką wąskotorową. Aktywność uczestniczek i ogólna atmosfera potwierdziły potrzebę organizowania kolejnych spotkań i w tym celu wybrano sympatyczną „Miss Matuszkę” Katarzynę Zabrocką jako kandydatkę do przygotowania kolejnego tematu konferencji pod hasłem „Matuszka – kwiat piękna kobiety”.

Fot. ks. Jan Wołkowycki

za: orthodox.pl