Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy w Kleszczelach

Anna Sankiewicz, 02 września 2020

W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do życia, Matką będąc życia, i Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.
- Troparion święta Zaśnięcia Bogurodzicy

W czwartek 27 sierpnia w parafii w Kleszczelach rozpoczęły się uroczystości Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Jest to ostatnie z cyklu dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego.

Nabożeństwo Całonocnego Czuwania rozpoczęło się tradycyjnie uroczystym przeniesieniem Płaszczenicy Matki Bożej z kapliczki św. Mikołaja do głównej cerkwi. O godzinie 21:00 sprawowany był akatyst ku czci Zaśnięcia Bogurodzicy, a następnie około godziny 22:00 odczytano akatyst za zmarłych.

W sam dzień święta 28 sierpnia sprawowano dwie św. Liturgie. Pierwszej przewodniczyli ojcowie miejscowej parafii; w jej trakcie do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii przystąpili głównie uczniowie i ich rodzice. Główne uroczystości rozpoczęły się akatystem ku czci Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Boska Liturgia celebrowana była przez licznie przybyłych duchownych. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii, z okolicznościowym słowem do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. mitrat Michał Niegierewicz. Chórem dyrygowała pani Daria Matwiejczuk. Końcowym punktem uroczystości świątecznych była procesja wokół cerkwi, podczas której poświęcono pięknie przybrane bukiety zbóż,  przyniesione przez wiernych.

Zdjęcia: Anna Nikitiuk