Pielgrzymka do Mostowlan

Sławomir Nazaruk, 01 września 2020

30 września Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zorganizowało pielgrzymkowy wyjazd do Mostowlan na uroczystości z okazji 480-lecia parafii i 180-lecia istnienia obecnej cerkwi.

Mostowlany to niewielka obecnie miejscowość, malowniczo położona nad graniczną z Białorusią rzeką Świsłocz, dawniej należąca do rodu Chodkiewiczów. Malowniczo, na wzniesieniu, położona też jest cerkiew św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa - Bogosłowa.

Kilkanaście lat temu w tej cerkwi Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zorganizowało spotkanie z wiernymi, połączone z prezentacją slajdów o św. Górze Atos.

Proboszczem parafii jest ojciec Sławomir Jakimiuk, który tego dnia obchodził jubileusz 30-lecia kapłaństwa. W słowie na powitanie osób przybyłych na uroczystości zaznaczył, iż parafia liczy o wiele więcej lat, natomiast świętowany jubileusz ma potwierdzenie w dokumentach.

Modlitewnym uroczystościom przewodniczył Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub, w asyście Biskupa Supraskiego Andrzeja i licznie zgromadzonego duchowieństwa. Świątynia i otoczenie zapełniły się licznie przybyłymi wiernymi parafii i osobami związanymi z nią różnymi relacjami, pielgrzymami oraz zaproszonymi gośćmi, wśród których byli wicestarosta powiatu białostockiego i wójt Gminy Gródek.

Wielkim wydarzeniem tego dnia było poświęcenie-konsekracja świątyni wraz z prestołem po kapitalnym remoncie, które zgodnie z rytem zostało dokonane przed Boską Liturgią. Należy dodać, że przed poświęceniem prestołu w cerkwi nie zapala się świec. Dotyczy to zarówno samego dnia oświęcenia świątyni, jak też nabożeństwa wieczornego w przededniu. Ważnym elementem jest też krestnyj chod - procesja z relikwiami, która ma miejsce przed Boską Liturgią.

Dokonany czyn poświęcenia cerkwi miał miejsce po raz pierwszy od czasu jej poświęcenia po wybudowaniu, czyli po 180 latach i w takim samym zakresie. Miało to związek z faktem, iż podczas remontu naruszony został prestoł - tron Boży.

Poświęcenie świątyni w języku cerkiewnosłowiańskim określane jest jako obnowlenije-odnowienie. W akcie konsekracji przywoływana jest łaska Ducha Świętego, która ma odnowić świątynię oraz osoby, które będą uczestniczyć w sprawowanych w niej nabożeństwach. Po czynie poświęcenia została odprawiona Boska Liturgia. W homilii wygłoszonej w jej trakcie ojciec Mikołaj Ostapczuk nawiązał do ewangelicznej przypowieści o bogatym młodzieńcu, szukającym życia wiecznego. Kapłan podkreślił, iż bogactwo nie musi być przeszkodą w drodze do zbawienia, o ile nie staje się ono swego rodzaju naszym "bożkiem" i jeśli potrafimy dzielić się nim z innymi. Dokonanie tego kapitalnego remontu w tej niewielkiej wspólnocie jest tego dobrym przykładem.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii arcybiskup Jakub w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył ks. Sławomira orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia oraz wyróżnił listami pochwalnymi osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do gruntownego remontu cerkwi św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Mostowlanach.

Przybyli pielgrzymi zostali następnie zaproszeni na pyszny poczęstunek zorganizowany przez parafię.

Pobyt zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia na tle cerkwi.

Fotografie: Adam Danilczuk i Jan Kiczko