polska: Pięćdziesięciolecie chirotonii kapłańskiej o. mitrata Walentego Olesiuka

Pięćdziesięciolecie chirotonii kapłańskiej o. mitrata Walentego Olesiuka

oprac. Katarzyna Draniewicz, 05 czerwca 2016

Mija pół wieku posługi kapłańskiej proboszcza cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Dokładnie 50 lat temu – 5 czerwca 1966 roku metropolita warszawski i całej Polski Stefan dokonał chirotonii kapłańskiej ówczesnego diakona Walentego Olesiuka. Uroczystości z okazji rocznicy odbędą się w terminie późniejszym.

Ojciec Walenty Olesiuk urodził się 1 kwietnia 1938 roku w Tymiance, w parafii Telatycze. W latach 1958-1962 uczęszczał do Seminarium Duchownego, następnie podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W roku 1966 obronił pracę magisterską i w tym samym roku zawarł związek małżeński z Marią Szypską. Święcenia diakońskie przyjął 18 maja 1966 roku, kapłańskie 5 czerwca z rąk metropolity Stefana. Jego służba dla Cerkwi rozpoczyna się w niewielkiej parafii Pielgrzymka w gminie Jasło. W Pielgrzymce mieszkały tylko cztery rodziny prawosławne, więc na pierwszą Liturgię przyszły trzy osoby, których batiuszka pamięta do dziś: Grzegorz Telep, Piotr Dziadosz i Mikołaj Serniak. Na następne nabożeństwa przybywają wierni z sąsiednich wsi. Wspólnymi siłami zbudowano plebanię, udało się odzyskać prawosławny cmentarz w Woli Cieklińskiej. W latach 60. o. Walenty sprawował duchową opiekę nad wiernymi w kilkunastu rozsypanych wśród gór wsi. Zimą 1967 roku odprawiał Liturgię w Bartnem, do którego dotarł – na nartach. Młodzi parafianie spakowali do plecaka szaty liturgiczne i dotarli na nartach na Liturgię. Była to pierwsza w życiu o. Walentego jazda na nartach.

8 maja 1968 roku został mianowany proboszczem parafii w Wysowej. Obowiązki pełnił tu do 7 lipca 1987 roku. Do parafii w Wysowej należały wówczas cerkwie w Hańczowej, Blechnarce, Ropkach, kaplica na Świętej Górze Jawor. Do tych cerkwi uczęszczają również wierni z Uścia Gorlickiego, Kwiatonia, przez wiele lat z Krynicy, Gorlic i innych miejscowości. Uczył dzieci religii, remontował zabytkowe cerkwie, budował plebanię.

7 lipca 1987 roku o. Walenty Olesiuk został przeniesiony do diecezji białostocko-gdańskiej i mianowany wikariuszem parafii w Gródku. Tu też musiał wyremontować górną część plebanii. 16 lutego 1988 roku został proboszczem parafii w Juszkowym Grodzie. Czekają na niego kolejne remonty – wymiana kopuły, malowanie dachu i ścian cerkwi, porządki na cmentarzu, odnowienie plebanii.
 
1 września 1990 roku został mianowany wikariuszem tworzonej właśnie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Tu opiekuje się bractwem parafialnym, uczy religii, sprawuje duchową opiekę w Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Od roku 2013 o. Walenty pełni obowiązki proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. Sikorskiego.

Za swoją długoletnią pracę duszpasterską był wielokrotnie nagradzany – w 1967 roku nabiedrennikom, 1968 skufią, 1970 kamiławką, 1972 złotym krzyżem, 1975 protoijerejstwem, 1979 palicą, 1987 krzyżem z ozdobami, 2004 roku mitrą.
 
Uroczystości 50-lecia święceń kapłańskich o. mitrata Walentego Olesiuka odbędą się w parafii Zmartwychwstania 2 października br. w dniu święta Ikony Matki Bożej Wszechkrólowej.

Z tej okazji życzymy o. Walentemu dużo zdrowia i pomocy Bożej w pełnieniu dalszej posługi.

Na podstawie: miesięcznika parafialnego "Anastasis" nr 19 czerwiec 2016 r.

Fot. Michał Obrycki