Poświęcenie cmentarnej cerkwi św. Jerzego w Supraślu po remoncie

protodiakon Wiaczesław Perek, 27 sierpnia 2020

22 sierpnia odbyło się poświęcenie cmentarnej cerkwi św. wlk. męczennika Jerzego, znajdującej się na terenie supraskiego monasteru Zwiastowania Bogurodzicy. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, w asyście Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego, Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego oraz proboszczów sąsiednich parafii, na czele z dziekanem okręgu białostockiego ks. Jerzym Boreczko.

Budowę cerkwi św. Jerzego w Supraślu na tzw. nowym cmentarzu rozpoczęto jeszcze pod koniec XIX w., ale jej poświęcenia dokonano w 1901 r. W okresie międzywojennym, kiedy prawosławnym odebrano siłą supraski monaster, cerkiew św. Jerzego stała się świątynią parafialną. Od lat 50 – tych XX w. pełni funkcję kaplicy cmentarnej.

Przez ostatnie lata świątynia była remontowana, odnowiono elewację, naprawiono i wymieniono część więźby dachowej, wymieniono całość pokrycia dachowego, wymieniono tynki wewnętrzne oraz stolarkę okienną i drzwiową, wzmocniono fundamenty, zrekonstruowano schody. Prace remontowo-wykończeniowe sprawiły, że konieczne było powtórne wyświęcenie cerkwi.

Arcybiskup Jakub w słowie skierowanym do zebranych na uroczystości powiedział m.in. iż poświęcenie cerkwi ma wiele aspektów, a w tekstach modlitw nazywane jest odnowieniem świątyni.

Jak podkreślił hierarcha, wybudowana cerkiew jest jedynie konstrukcją.

Do tego, aby mogły być w niej dokonywane sakramenty, trzeba ją odnowić Świętym Duchem.

Arcypasterz dodał także, iż ludzie powinni za sprawą łaski Świętego Ducha odnawiać swoje jestestwo, a miejscem do tego przeznaczonym jest właśnie cerkiew.

Fotografie: Sławomir Kiryluk

Za: orthodox.bialystok.pl; monaster-suprasl.pl