Nowość wydawnicza: O nabożeństwie prawosławnym

Jarosław Charkiewicz, 26 sierpnia 2020

W połowie sierpnia 2020 r. Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało książkę o. Konstantego Bondaruka „O nabożeństwie prawosławnym”. Zainspirowany sugestiami o celowości wznowienia stricte liturgicznego podręcznika sprzed 33 lat: „Nauka o nabożeństwach prawosławnych” autor, w oparciu o tamtą swoją książkę, napisał praktycznie nową i obszerniejszą.

Jej tytuł „O nabożeństwie prawosławnym” sugeruje, że tym razem chodzi o unikalną specyfikę prawosławnej pobożności, ta zaś nie ogranicza się do nabożeństw, lecz przejawia się w całej gamie form uwielbienia Boga: w modlitwie, pokłonach, w postach i świętowaniu, w sakramentach i obrzędach, w śpiewie i w nabożnym wyciszeniu, w pielgrzymowaniu, w ikonografii i architekturze, w czci oddawanej Bogu i świadectwie o Nim całym swoim przykładnym, pobożnym stylem życia.

Książka liczy 375 stron. Posiada estetyczną, twardą oprawę. Jest bogato ilustrowana, podparta sentencjami Ojców Cerkwi i znanych myślicieli oraz wieloma dygresjami lub odnośnikami na marginesach. Ze względu na wielość poruszonych tematów, czytelnik może odnaleźć w spisie treści interesujące go zagadnienie i skupić swą uwagę na jednej, wybranej, interesującej go w tej chwili kwestii.

Książka jest napisana przystępnym, nienaukowym językiem, ponieważ w zamyśle autora jest adresowana do wszystkich, zarówno do młodzieży, jak i do wszystkich wiernych. W swej przedmowie metropolita warszawski i całej Polski Sawa wyraził nadzieję, że książka ta „pozwoli czytelnikom nie tylko pogłębić wiedzę o Prawosławiu (…), wiernym posłuży do pogłębienia wiary i głębszej refleksji na temat wiary. Innowiercom da możliwość przybliżenia piękna liturgiki prawosławnej”.

Książka wydana w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy jest dostępna w m.in. w białostockich parafiach, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy soborze św. Mikołaja w Białymstoku, białostockim Centrum Kultury Prawosławnej i sklepie internetowym www.sklep.cerkiew.pl
_______________________
O. Konstanty Bondaruk, O nabożeństwie prawosławnym, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, s. 375.