Pielgrzymka z Warszawy do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i okolic

ks. Andrzej Baczyński, 25 sierpnia 2020

W dniach 14-15 sierpnia 2020 r. Warszawskie Koło Terenowe Bractwa świętych Cyryla i Metodego przy udziale wiernych Kaplicy św. Trójcy na Podwalu zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i okolic. Była to już druga pielgrzymka do Diecezji Lubelsko - Chełmskiej, organizowana przez Warszawskie Koło Bractwa. 

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od molebna sprawowanego przez ks. protoprezbitera Anatola Szydłowskiego w Katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy po drodze do monasteru w Jabłecznej, była parafia św. Spirydona w Mińsku Mazowieckim. W dalszej kolejności odwiedziliśmy parafię św. Trójcy w Siedlcach oraz dwie parafie w Białej Podlaskiej - św. Cyryla i Metodego oraz św. ap. Marka. Po obiedzie pielgrzymi udali się do parafii św. arch. Michała w Nosowie oraz do pobliskiego Konstantynowa na stary cmentarz, gdzie niegdyś istniała cerkiew prawosławna, zniszczona z rozkazu władz państwa polskiego w 1938 roku. W miejscu zburzonej cerkwi dzisiaj widnieją jedynie szczątki jej fundamentów i krzyż z jej kopuły, wrośnięty w drzewo. Przy śpiewie troparionu „Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko…” i kondakionu pielgrzymi pokłonili się Krzyżowi i następnie udali się do kaplicy św. Ducha w Kijowcu, parafii Opieki Matki Bożej w Kobylanach oraz parafii św. Jana Teologa w Terespolu. W tym miejscu pielgrzymi wraz z proboszczem ks. prot Jarosławem Łosiem modlili się i pokłonili Cudotwórczej Ikonie Matki Bożej „Skoroposłusznicy”, tak rozsławionej w ostatnich latach ze względu na cud wydzielania przez nią św. myrry. W późnych godzinach wieczornych pielgrzymi dotarli do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i powitani serdecznie przez namiestnika ks. ihumena Piotra (Dawidziuka) udali się na kolację i nocleg. Następnego dnia pielgrzymi uczestniczyli w Świętej Liturgii monasterskiej, którą odprawił ks. Andrzej Baczyński w asyście diakona Joela Hendersona. Po Świętej Liturgii i posiłku pielgrzymi przeszli nad Bug do Kaplicy św. Ducha, gdzie został odsłużony molebien. Następnie pielgrzymi odwiedzili parafie Opieki Matki Bożej w Sławatyczach; św. Anny w Międzylesiu oraz parafię św. Mikołaja w Zabłociu. Po monasterskim obiedzie w Jabłecznej, w drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili jeszcze parafię św. archanioła Michała w Kodniu, a następnie dom zakonny św. Serafima Sarowskiego w Kostomłotach.

Pełni duchowych wrażeń i wielu miłych doświadczeń powróciliśmy do Warszawy. Bogu dziękujemy i wszystkim Czcigodnym Ojcom, którzy nas tak serdecznie i ciepło przyjmowali na drodze naszej pielgrzymki. Zachęcamy innych do odwiedzania Diecezji Lubelsko - Chełmskiej, poznawania duchowego piękna Prawosławia i trudnej jego historii na tych ziemiach.