Rozpoczęto wykonanie Ikonostasu do Monasteru Supraskiego

monaster-suprasl.pl, 18 sierpnia 2020

Dzięki ofiarności wiernych Monaster Supraski kontynuuje wielkie dzieło odbudowy cerkwi Zwiastowania. W tym roku trwa kolejny etap rekonstrukcji supraskich fresków. Odtwarzane są freski na ścianie północnej nawy głównej. W planach na ten rok jest jeszcze wykonanie fresków na dwóch centralnych kolumnach. Zostaną tam przedstawione postaci świętych wojowników, którzy męczeńsko oddali swoje życie za Chrystusa. Freski ozdobią również ściany przedsionka. Pojawi się tam szereg scen z Objawienia św. Jana Teologa. W okresie zimowym malowidła ścienne pojawią się także w części chóralnej cerkwi Zwiastowania.

Prace przygotowawcze przed poświęceniem cerkwi nie kończą się tylko na freskach.

W centralnym miejscu świątyni stanie monumentalny ikonostas, który będzie rekonstrukcją pierwszego ikonostasu z XVI wieku. Będzie to czterorzędowy ikonostas, którego większość powierzchni stanowić będą ikony w liczbie 39 sztuk o łącznej olbrzymiej powierzchni 54 m.kw. Największe z nich umieszczone będą w pierwszym rzędzie – będą to 2-metrowej wielkości ikony Chrystusa, Bogurodzicy, święta Zwiastowania i apostoła Jana Teologa.

Wielkie dzieło odbudowy Supraskiego Monasteru to nasze wspólne zadanie. W związku z wieloma wymienionymi prowadzonymi pracami bracia Monasteru proszą o wsparcie. Zwracamy się do osób, które chciałyby ufundować wybrane ikony. Dobroczyńców prosimy o kontakt z braćmi Monasteru lub Kancelarią.

https://monaster-suprasl.pl/kontakt

Fotografia: Jarosław Charkiewicz