świat: Wizyta patriarchy jerozolimskiego na Węgrzech

Wizyta patriarchy jerozolimskiego na Węgrzech

Dominika Kovačević, 03 czerwca 2016

W dniach 23-26 maja odbyła się wizyta patriarchy jerozolimskiego Teofila III na Węgrzech na zaproszenie władz tego kraju. Na lotnisku w Budapeszcie dostojnego gościa powitali m. in. metropolita Austrii i Węgier Arseniusz z Patriarchatu Ekumenicznego oraz palestyńscy i greccy dyplomaci. Pierwszym punktem wizyty było Centrum Opieki i Rehabilitacji w Budapszecie, w którym pracuje kapłan tutejszej prawosławnej metropolii, ks. prot. Józef Kaloti. Władyka rozmawiał z duchownym na temat potencjalnej współpracy Centrum z patriarszymi ośrodkami charytatywnymi w Betanii.

Następnie, w greckiej cerkwi świętych Hieroteusza i Stefana (pierwszego króla Węgier) sprawowano doksologię – nabożeństwo powitalnej dla hierarchy. Świątynię wypełnili parafianie i goście oficjalni. W swoim słowie patriarcha Teofil powiedział m. in.:

Korzenie prawosławia na Węgrzech sięgają wielu wieków wstecz, a Cerkiew prawosławna ma długą i znaczącą historię wkładu w wielokulturowe i wieloetniczne życie tego regionu. Obecnie w tym kraju mieszkają razem prawosławni chrześcijanie z różnych Cerkwi autokefalicznych (narodowych), i widzimy tu naszą siłę, a jest nią życie w prawdzie naszej różnorodności w jedności. To doświadczenie prawdziwej Pięćdziesiątnicy, jako że razem wielbimy Boga w wielu językach, będąc z różnych krajów.

Cerkiew prawosławna to świadectwo Niestworzonego Światła Zmartwychwstania. To światło, które po raz pierwszy zajaśniało na Górze Tabor, teraz jaśnieje z Grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa, i jest przewodnikiem ślepych oraz latarnią nadziei w świecie nękanym strachem, rozpaczą i dezorientacją. Świat potrzebuje tej duchowej misji (…), a Patriarchat Jerozolimy, będąc Matką wszystkich Cerkwi, umieszcza tę duchową misję w centrum naszego życia.Drugiego dnia podróży, we wtorek, patriarcha spotkał się z przedstawicielami władz węgierskich, odwiedził parlament, i udzielił wywiad państwowej telewizji. Podkreślił w nim, że to już drugi raz od 2012 roku, kiedy władze Węgier zaprosiły patriarchę, by nieść węgierskiemu narodowi pełną nadziei wieść Zmartwychwstania z Jerozolimy. Popołudniu celebrowano doksologię w lokalnej serbskiej cerkwi, na której obecny był biskup budimski Lucjan z Serbskiego Patriarchatu i biskup Sylwan z Patriarchatu Rumuńskiego, a na nabożeństwo przybył także duchowny reprezentujący Patriarchat Moskiewski.

Trzeciego dnia wizyty władyka Teofil odwiedził klasztor benedyktyński pw. św. Marcina oraz spotkał się z kardynałem Peterem Erdő – prymasem Węgier. Hierarchowie rozmawiali o trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz związanym z tym kryzysem uchodźczym, który dotknął też Węgier. Poruszono także sprawę prześladowań chrześcijan w regionie – przecież część tych wiernych należy do Patriarchatu Jerozolimy.

Ostatniego dnia, w czwartek, patriarcha spotkał się z ambasadorem Grecji, a potem węgierskim ministrem ds. zagranicznych.


Krótki reportaż video z całej podróży


Na podstawie: jp-newsgate.net