Odezwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy

orthodox.pl, 17 sierpnia 2020

Odezwa
Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy,
Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski
do Episkopatu, Duchowieństwa i Wiernych
Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

„Wielki i godny podziwu jest Bóg w swoim dziele” głosi Pismo Święte. To z Jego woli, mocy wiary Cerkwi Prawosławnej w Rzeczypospolitej Polskiej, przyzwolenia władz państwowo – administracyjnych budujemy w naszej stolicy Warszawie świątynię poświęconą Bogu Żywemu w Św. Trójcy Jedynemu, Jego Mądrości Objawionej w Bogurodzicy Przenajświętszej Marii Pannie.

Świadomość naszej Cerkwi poświęca tę świątynię pamięci swoich przodków, wyznawców Prawosławia w Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków, szczególnie tych, którzy ginęli w obozach i łagrach na Wschodzie i Zachodzie, tych, którzy mocni wiarą oddawali swe życie podczas Powstania Warszawskiego, a byli to duchowni, świeccy, młodzież i dzieci z Warszawy – Pragi, Podwala, Woli. Wieczna Im pamięć!

Budowa świątyni jest już na takim etapie, że możemy wejść do niej i sprawować Najświętszą Ofiarę, którą składać może tu, na ziemi człowiek, Św. Liturgię.

Wejście to i tzw. „Małe poświęcenie” odbędzie się w dniu 20 września 2020 r. (niedziela) w wigilię święta Narodzenia Przenajświętszej Marii Panny.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że odbywa się ono w momencie, kiedy najważniejsza świątynia chrześcijańska Hagia Sophia w Konstantynopolu – Istambule, została dzisiaj zamieniona na meczet, przynosząc wielki ból chrześcijanom.

Świątynia warszawska jest kopią swojej Matki Hagii Sophii w Konstantynopolu. Nikt, jak Bóg! Każdy, kto kocha Boga i swoją Cerkiew niech odczytuje w tym akcie także historię życia chrześcijańskiego dnia dzisiejszego. Za wszystko to niech będzie chwała Bogu! Za radości i doświadczenia!

Jako Zwierzchnik Cerkwi i inicjator budowy świątyni Św. Sofii – Mądrości Bożej zapraszam na tę uroczystość Episkopat, Duchowieństwo i Wiernych naszej Cerkwi i Wszystkich, komu cenne są wartości wiary chrześcijańskiej.

Początek uroczystości 20 września 2020 – (niedziela)
– godz. 9.30 – wejście do świątyni,
– „Małe poświęcenie wody”. Poświęcenie świątyni,
– Św. Liturgia,
– Dziękczynienie: „Te Deum”, Ciebie Boga chwalimy.

Następnie kontynuację programu zaproponuje miejscowa parafia.

Wszystkim Ofiarodawcom tą drogą składam serdeczne Bóg zapłać! Modlitwa Cerkwi otacza każdego, kto włączył się w to święte dzieło. Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie.

Z miłością w Chrystusie
+ SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

za: orthodox.pl