Uspienije w Szczebrzeszynie

ks. Korneliusz Wilkiel, 15 sierpnia 2020

15 sierpnia 2020 r. w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie miały miejsce uroczystości liturgiczne święta patronalnego.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył administrator świątyni – ks. Korneliusz Wilkiel. W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju pod kierownictwem Wioletty Borodiny.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz miasta – Henryk Matej, zastępca burmistrza – Zbigniew Paprocha, sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – Maria Loc-Oczkoś, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami UM Szczebrzeszyn – Przemysław Cieszkowski oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Sławomir Kalita.

Zwieńczeniem uroczystości był świąteczny molebien. W swym podsumowującym słowie ks. Korneliusz Wilkiel podziękował przedstawicielom władz samorządowych za obecność, wspólną modlitwę oraz owocną współpracę. Na ręce dyrektora MDK w Szczebrzeszynie duchowny przekazał podziękowania dla pracowników MDK za to, że na co dzień pokazują świątynię turystom i promują wielokulturowość regionu. Słowa wdzięczności zostały także skierowane pod adresem wszystkich parafian, jak również obecnych podczas nabożeństwa sympatyków prawosławnej świątyni w Szczebrzeszynie.

Z woli Bożej w 2006 roku XVI-wieczna cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie ponownie stała się własnością Kościoła prawosławnego. Od tego czasu wierni prawosławni, jak również sympatycy tradycji prawosławnej zamieszkujący Zamojszczyznę, mogą modlić się w najstarszej, będącej w posiadaniu PAKP murowanej cerkwi w Polsce. Od września 2019 r. cerkiew w Szczebrzeszynie jest filialną świątynią parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju. W drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca o godz. 15:00 w świątyni sprawowana jest wieczernia z czytaniem akatystu.

Foto: Jan Bogdan