Nowość wydawnicza: Hilarion Massalski. Archimandryta supraski

monaster-suprasl.pl, 15 sierpnia 2020

Z wielką radością należy powitać najnowszą pozycję wydawniczą prof. dra hab. Antoniego Mironowicza pt. „Hilarion Massalski. Archimandryta supraski” przedstawiającą postać archimandryty Hilariona Massalskiego. Publikacja przybliża postać wyznawcy i ihumena wspólnoty monastycznej stauropigialnej i patriarszej ławry supraskiej, którego imię, dzieło i osobowość nie tracą swej aktualności w czasach współczesnych.

Archimandryta Hilarion Massalski należał do najwybitniejszych postaci w dziejach Kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej. Był przełożonym dwóch ważnych dla ówczesnego prawosławia ośrodków zakonnych w Supraślu i Dubnie. Archimandryta Hilarion był znanym polemistą, obrońcą praw wyznawców Prawosławia i działaczem antyunijnym.

Prezentowana książka ukazuje postać tego wybitnego duchownego, a poprzez jego biografię przedstawia dramatyczne losy Kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej końca XVI wieku i początków XVII wieku. Biografia postaci kniazia Hilariona Massalskiego pozwoli nam zrozumieć postawę obrońcy wiary prawosławnej w ówczesnej skomplikowanej sytuacji polityczno-religijnej, zrozumieć dylemat trudnych wyborów, przed którymi stanął archimandryta supraski.

Za: monaster-suprasl.pl