Święto Supraskiej Ikony Bogurodzicy

Sławomir Kiryluk, 12 sierpnia 2020

W dniach 9-10 sierpnia swoje święto obchodził Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W uroczystościach ku czci cudotwórczej Supraskiej Ikony Matki Bożej wzięło udział wielu wiernych z całego regionu, a także z różnych części Polski.

Do Monasteru przybyły pielgrzymki – piesza: z Białegostoku, kajakowa z Gródka i autokarowe z Orli i Warszawy. Pielgrzymom sprzyjała piękna letnia pogoda oraz dzień wolny od pracy.

Świątecznym nabożeństwom, które rozpoczęło całonocne czuwanie, przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel w asyście arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa supraskiego Andrzeja oraz biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza.

Tego samego dnia wieczorem sprawowany był akatyst do Bogurodzicy, czytano regułę modlitewną przed św. Eucharystią i modlono się za zmarłych przy grobie arcybiskupa Mirona, dawnego przełożonego supraskiego Monasteru. Nabożeństwa trwały całą noc. Pierwsza Liturgia służona była w cerkwi św. Jana Teologa, druga w cerkwi Zwiastowania, a trzecia na ołtarzu polowym.

Liturgii na ołtarzu polowym przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel w asyście hierarchów i licznie przybyłego duchowieństwa. Homilię podczas Liturgii wygłosił arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. Władyka dziękował Bogu za możliwość świętowania w Supraślu. Skoro przybyłych nie powstrzymał strach – mówił hierarcha – to znaczy że w ludzkich sercach jest coś, co zwycięża lęk. Ale należy też mieć wiarę, że Ten w którego wierzymy, jest w stanie pokonać to, czego się boimy. Cytował słowa św. Cyryla Jerozolimskiego z III Soboru Powszechnego: „...kiedy mówię Przenajświętsza Bogurodzica, muszę też powiedzieć Święta Cerkiew”. Zwracał uwagę, że święta Cerkiew Prawosławna ma najszerzej rozwiniętą teologiczną naukę o Bogurodzicy, a najpiękniej Matkę Bożą opisują słowa akatystu, jaki śpiewany jest w każdą środę w Supraślu.

Podczas nabożeństwa za swoją oddaną służbę zostali podniesieni do godności protojereja ks. Adrian Charytoniuk (Samogród) i ks. Piotr Borowik (Fasty). Wzniesiono również modlitwy w intencji zdrowia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Wyświęcona została nowa socjoterapeutyczna świetlica Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”, a zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi.

W trakcie nabożeństw śpiewały supraskie chóry: parafialny, młodzieżowy i dziecięcy oraz przybyłe chóry – z parafii św. Jerzego w Białymstoku oraz Chór „Filoi”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz w osobach: wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Małgorzata Dajnowicz, wicestarosta białostocki Roman Czepe, burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, z-ca regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku Dawid Iwaniuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Jarosław Karpiuk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz.

Uroczystości zakończono życzeniami długich lat (mnohaja leta). Arcybiskup Abel wyraził nadzieję, że każdy z przybyłych wyniósł ogromną korzyść i duchowe ubogacenie. Był przekonany, że wszyscy wsłuchawszy się tego dnia w treść nabożeństwa i homilii, ożywili wiarę i stali się bardziej pulsującym organizmem Bogoludzkiego organu, jakim jest Cerkiew.

Tegoroczne obchody święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy wyróżniały zmiany zachodzące w cerkwi Zwiastowania – kolejny etap rekonstrukcji średniowiecznych fresków, tym razem na północnej ścianie nawy głównej. Wykonano ponadto tynki w podziemnej części świątyni oraz projekt rekonstrukcji monumentalnego ikonostasu z XVI w. W związku z wieloma pracami ojcowie z monasteru proszą o wsparcie, żywią nadzieję, że przez najbliższy rok, wszyscy dobroczyńcy pomogą doprowadzić do zakończenia odbudowy świątyni Zwiastowania. Jak zapewnia bp supraski Andrzej, mnisi modlą się za wszystkich ofiarodawców i trwają na straży - tak obecnie, bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie potrzebnej - wiary.

Fot. Aleksandra Jarosławska, Wojciech Stasiewicz, poranny.pl