Pielgrzymka kajakowa z Gródka do Supraśla

Aleksandra Jarosławska, 12 sierpnia 2020

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w dniu 8 sierpnia z Gródka wyruszyła IX kajakowa pielgrzymka do Supraśla.

Pierwszego dnia z powodu niskiego stanu wody w rzece, pielgrzymi pokonali dystans pieszo. W każdej z wiosek, przez które szli, witali ich miejscowi mieszkańcy z przygotowanymi dla pielgrzymów posiłkami i poczęstunkami. Pierwszy etap zakończył się Wieczernią w Nowosiółkach.

Drugiego dnia, po porannej Boskiej Liturgii sprawowanej w miejscowej kapliczce, pielgrzymi udali się w kierunku rzeki. Dalszą drogę do celu, którym były uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy w Supraślu, udało się pokonać już w kajakach.

Fotografie: Aleksandra Jarosławska