Świętego Wielkiego Męczennika i Uzdrowiciela Pantelejmona

protodiakon Wiaczesław Perek, 11 sierpnia 2020

9 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona w Zaściankach k. Białegostoku. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub, w uznaniu zasług dla Cerkwi,  nagrodził proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Anatola Szymaniuka prawem noszenia mitry.

Na zakończenie parafialnych uroczystości ze słowem do zebranych zwrócił się Arcybiskup Jakub, który powiedział m.in., że kiedy obchodzimy dzień poświęcony danemu świętemu, zwracamy się do niego ze szczególną modlitwą. Jak zaznaczył Hierarcha, należy pamiętać, że wspominając świętego winniśmy przypominać sobie jego życie i czerpać z niego ważne dla naszego zbawienia przykłady.

Kontynuując Arcybiskup powiedział, że do Boga powinniśmy zwracać się przede wszystkim o zbawienie naszych dusz, a nie o dobra doczesne. Przykładem może być św. Pantelejmon, który w młodym wieku oddał swoje życie za Chrystusa. Z żywota św. Uzdrowiciela wynika, że Pantelejmon wiedząc o nadciągającym kresie swego ziemskiego życia, nie prosił Boga o jego przedłużenie, by móc nadal czynić cuda. Jego ostatnią prośbą było, aby otrzymać życie wieczne.

Arcybiskup pozdrowił wszystkich zebranych na parafialnym święcie. Szczególne pozdrowienia skierował do ks. mitrata Anatola Szymaniuka, który w tym roku obchodzi jubileusz 25 – lecia sprawowania funkcji proboszcza parafii św. Pantelejmona.

Fotografie: protodiakon Wiaczesław Perek