Supraśl: rekonstrukcja fresków na ścianie północnej

monaster-suprasl.pl, 08 sierpnia 2020

W Supraskim Monasterze trwa kolejny etap rekonstrukcji fresków. Tegoroczne prace obejmą północną ścianę nawy głównej, filary, narteks i pomieszczenie dla chóru. Na chwilę obecną wykonano freski na większej części powierzchni ściany północnej. Efekty prac można będzie ujrzeć podczas uroczystości święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy w dniach 9-10 sierpnia.

Bizantyjskie malowidła ścienne odtwarzane są na podstawie „Programu Konserwatorskiego prac odtworzenia XVI-wiecznych fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu”. Tegoroczne prace nadal wykonywane są dzięki pomocy ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne wspólne dzieło odbudowy Monasteru Supraskiego. Ponadto odtworzenie fresków na ścianie północnej zostało wsparte docelowym dofinansowaniem: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy Supraśl.

Dalsze prace obejmą ukończenie fresków na ścianie północnej. Na dwóch kolumnach nawy głównej znajdą się postaci świętych wojowników – męczenników, którzy swoje życie oddali za Chrystusa. Ściany przedsionka przyozdobią sceny z Objawienia św. ap. Jana Teologa. Zimą prace będą kontynuowane w części chóralnej cerkwi Zwiastowania.

Zwracamy się o dalszą pomoc wiernych i wszystkich przyjaciół Supraskiego Monasteru, gdyż kolejne etapy będą wykonywane wyłącznie ze składek wiernych. Dzięki Waszej ofiarności możemy kontynuować wspólne dzieło odbudowy. Pamiętajmy, iż wznosząc i upiększając widzialną świątynię Bożą, tym samym budujemy w sobie niewidzialną świątynię Ducha Świętego.

Reportaż w Radiu Orthodoxia:
https://orthodoxia.pl/kolejny-etap-rekonstrukcji-freskow-w-supraskim-monasterze/

Prosimy o dalsze dobrowolne ofiary:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010